[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

23 ก.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ นำคำที่มีอักษรควบไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องพร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ นำคำที่มีอักษรควบไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องพร้อมเฉลย
(อ่าน 196)
23 ก.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เสียงพยัญชนะ ก-ฮ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เสียงพยัญชนะ ก-ฮ
(อ่าน 170)
20 ก.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้บรรทัดสะกดคำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้บรรทัดสะกดคำ
(อ่าน 567)
3 ก.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรื่อง มาตราตัวสะกด นำคำที่อยู่ในกระดองเต่าไปเขียนในไข่เต่าให้ตรงกับมาตราตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรื่อง มาตราตัวสะกด นำคำที่อยู่ในกระดองเต่าไปเขียนในไข่เต่าให้ตรงกับมาตราตัวสะกด
(อ่าน 3611)
2 ก.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง คำพ้องความหรือคำไวพจน์ นำคำไวพจน์ไปใส่ให้ตรงกับคำที่มีความหมายเหมือนกัน พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง คำพ้องความหรือคำไวพจน์ นำคำไวพจน์ไปใส่ให้ตรงกับคำที่มีความหมายเหมือนกัน พร้อมเฉลย
(อ่าน 1628)
30 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระอาและสระอี ระบายสีคำที่ประสมด้วยสระอาและสระอี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระอาและสระอี ระบายสีคำที่ประสมด้วยสระอาและสระอี
(อ่าน 2420)
30 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรกลาง ระบายสีคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรกลาง ระบายสีคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง พร้อมเฉลย
(อ่าน 1564)
25 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง คำควบแท้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง คำควบแท้
(อ่าน 1818)
25 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปความรู้วิชาภาษาไทย 191 หน้า สำหรับเตรียมสอบ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปความรู้วิชาภาษาไทย 191 หน้า สำหรับเตรียมสอบ
(อ่าน 1087)
23 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับรูปดินสอน่ารัก เรื่อง มาตราตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับรูปดินสอน่ารัก เรื่อง มาตราตัวสะกด
(อ่าน 3194)
21 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมวันวันสุนทรภู่ ชั้น ป.1-6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมวันวันสุนทรภู่ ชั้น ป.1-6
(อ่าน 3145)
18 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแบบฝึกคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ ป.1-6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแบบฝึกคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ ป.1-6
(อ่าน 3843)
18 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบประกวดคัดลายมือวันสุนทรภู่
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบประกวดคัดลายมือวันสุนทรภู่
(อ่าน 3711)
17 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ดอกไม้สระสำหรับตกแต่งห้องหรือใช้เป็นสื่อประกอบการสอน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ดอกไม้สระสำหรับตกแต่งห้องหรือใช้เป็นสื่อประกอบการสอน
(อ่าน 3071)
6 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพรถยนต์เปล่ามีช่องว่างสำหรับการผันอักษร
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพรถยนต์เปล่ามีช่องว่างสำหรับการผันอักษร
(อ่าน 2767)
1 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวทางการคัดลายมือตามแบบอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวทางการคัดลายมือตามแบบอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ
(อ่าน 3269)
1 มิ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ภาษาพาที ใบโบกใบบัว ป.1 ให้นักเรียนบอกอวัยวะของรูปช้าง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ภาษาพาที ใบโบกใบบัว ป.1 ให้นักเรียนบอกอวัยวะของรูปช้าง
(อ่าน 2264)
30 พ.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเขียนเรื่องจากภาพ 14 ภาพ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเขียนเรื่องจากภาพ 14 ภาพ
(อ่าน 3056)
24 พ.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Jigsaw จิ๊กซอว์ลักษณะนาม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Jigsaw จิ๊กซอว์ลักษณะนาม
(อ่าน 2552)
24 พ.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Jigsaw จิ๊กซอว์มาตราตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Jigsaw จิ๊กซอว์มาตราตัวสะกด
(อ่าน 2898)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>