[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

19 ม.ค. 2563 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์มาตราตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์มาตราตัวสะกด
(อ่าน 540)
13 ม.ค. 2563 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคจากภาพ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคจากภาพ
(อ่าน 1529)
29 ธ.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานทบทวนเรื่องประโยค ใบงานเขียนตามคำบอก รูป Iphone 11
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานทบทวนเรื่องประโยค ใบงานเขียนตามคำบอก รูป Iphone 11
(อ่าน 2103)
17 ธ.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับฝึกอ่านคำที่ประสมสระโอะ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับฝึกอ่านคำที่ประสมสระโอะ
(อ่าน 2057)
2 ธ.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน มาตราตัวสะกดและตัวอย่างคำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน มาตราตัวสะกดและตัวอย่างคำ
(อ่าน 4077)
2 ธ.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอ่าน "สระ ใ" ยี่สิบม้วน, ฝึกอ่าน "สระ เ _ าะ" จ้ำจี้มะเขือเปราะ, ฝึกอ่าน "สระ ื" ม้าดื้อ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอ่าน "สระ ใ" ยี่สิบม้วน, ฝึกอ่าน "สระ เ _ าะ" จ้ำจี้มะเขือเปราะ, ฝึกอ่าน "สระ ื" ม้าดื้อ
(อ่าน 3073)
26 พ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระติ๊บข้าวเหนียวกระดาษพับ สามารถเขียนมาตราและคำอื่นๆ ลงใหม่ได้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน กระติ๊บข้าวเหนียวกระดาษพับ สามารถเขียนมาตราและคำอื่นๆ ลงใหม่ได้
(อ่าน 3537)
19 พ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน พยัญชนะไทย 44 ตัวพร้อมรูปการ์ตูนสำหรับระบายสี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน พยัญชนะไทย 44 ตัวพร้อมรูปการ์ตูนสำหรับระบายสี
(อ่าน 3711)
17 พ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษ 3 มิติรูปต้นไม้ เรื่อง คำตรงกันข้าม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษ 3 มิติรูปต้นไม้ เรื่อง คำตรงกันข้าม
(อ่าน 5613)
14 พ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำพื้นฐาน ชั้น ม.1 ใช้ฝึกอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำพื้นฐาน ชั้น ม.1 ใช้ฝึกอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(อ่าน 1854)
10 พ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน โคลงโลกนิติพร้อมคำอธิบายความหมายบทกลอน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน โคลงโลกนิติพร้อมคำอธิบายความหมายบทกลอน
(อ่าน 1868)
6 พ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(อ่าน 2470)
30 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้หนีบจับคู่พยัญชนะไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้หนีบจับคู่พยัญชนะไทย
(อ่าน 3360)
26 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโก สระอา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโก สระอา
(อ่าน 2184)
26 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกสระ อิ อุ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกสระ อิ อุ
(อ่าน 1179)
26 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานระบายสีสระ ให้เด็กๆ ระบายสีคำตามที่กำหนดให้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานระบายสีสระ ให้เด็กๆ ระบายสีคำตามที่กำหนดให้
(อ่าน 2965)
26 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำคล้องจอง ประยุกต์เป็นเกมโดมิโนได้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำคล้องจอง ประยุกต์เป็นเกมโดมิโนได้
(อ่าน 2611)
25 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมบิงโก สระอา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมบิงโก สระอา
(อ่าน 946)
24 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เค้ก 3 มิติกระดาษพับฝึกหัดอ่านคำพื้นฐานให้คล่องพร้อมแยกสีพยัญชนะและสระ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เค้ก 3 มิติกระดาษพับฝึกหัดอ่านคำพื้นฐานให้คล่องพร้อมแยกสีพยัญชนะและสระ
(อ่าน 2165)
16 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกมาตราแม่ กก (ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา)
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกมาตราแม่ กก (ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา)
(อ่าน 1749)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>