[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

19 พ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน พยัญชนะไทย 44 ตัวพร้อมรูปการ์ตูนสำหรับระบายสี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน พยัญชนะไทย 44 ตัวพร้อมรูปการ์ตูนสำหรับระบายสี
(อ่าน 215)
17 พ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษ 3 มิติรูปต้นไม้ เรื่อง คำตรงกันข้าม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษ 3 มิติรูปต้นไม้ เรื่อง คำตรงกันข้าม
(อ่าน 610)
14 พ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำพื้นฐาน ชั้น ม.1 ใช้ฝึกอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำพื้นฐาน ชั้น ม.1 ใช้ฝึกอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(อ่าน 266)
10 พ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน โคลงโลกนิติพร้อมคำอธิบายความหมายบทกลอน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน โคลงโลกนิติพร้อมคำอธิบายความหมายบทกลอน
(อ่าน 420)
6 พ.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(อ่าน 722)
30 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้หนีบจับคู่พยัญชนะไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้หนีบจับคู่พยัญชนะไทย
(อ่าน 1551)
26 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโก สระอา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโก สระอา
(อ่าน 970)
26 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกสระ อิ อุ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกสระ อิ อุ
(อ่าน 599)
26 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานระบายสีสระ ให้เด็กๆ ระบายสีคำตามที่กำหนดให้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานระบายสีสระ ให้เด็กๆ ระบายสีคำตามที่กำหนดให้
(อ่าน 1599)
26 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำคล้องจอง ประยุกต์เป็นเกมโดมิโนได้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำคล้องจอง ประยุกต์เป็นเกมโดมิโนได้
(อ่าน 1550)
25 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมบิงโก สระอา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมบิงโก สระอา
(อ่าน 621)
24 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เค้ก 3 มิติกระดาษพับฝึกหัดอ่านคำพื้นฐานให้คล่องพร้อมแยกสีพยัญชนะและสระ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เค้ก 3 มิติกระดาษพับฝึกหัดอ่านคำพื้นฐานให้คล่องพร้อมแยกสีพยัญชนะและสระ
(อ่าน 1411)
16 ต.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกมาตราแม่ กก (ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา)
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกมาตราแม่ กก (ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา)
(อ่าน 1072)
10 ก.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แต่งเรื่องจากภาพ ให้นักเรียนแต่งประโยคและเขียนเรื่องจากภาพที่กำหนด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แต่งเรื่องจากภาพ ให้นักเรียนแต่งประโยคและเขียนเรื่องจากภาพที่กำหนด
(อ่าน 4868)
7 ก.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านจับใจความ จากนิทานสั้นๆ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านจับใจความ จากนิทานสั้นๆ
(อ่าน 5014)
2 ก.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานการเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานการเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
(อ่าน 3657)
21 ส.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคัดลายมือ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคัดลายมือ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย
(อ่าน 8604)
5 ส.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวรรณคดีลำนำ ป.5 เรื่อง กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวรรณคดีลำนำ ป.5 เรื่อง กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
(อ่าน 2520)
23 ก.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ นำคำที่มีอักษรควบไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องพร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ นำคำที่มีอักษรควบไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องพร้อมเฉลย
(อ่าน 10715)
23 ก.ค. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เสียงพยัญชนะ ก-ฮ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เสียงพยัญชนะ ก-ฮ
(อ่าน 5215)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>