[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน พยัญชนะไทย 44 ตัวพร้อมรูปการ์ตูนสำหรับระบายสี

19 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 7097)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษ 3 มิติรูปต้นไม้ เรื่อง คำตรงกันข้าม

17 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 17652)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำพื้นฐาน ชั้น ม.1 ใช้ฝึกอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

14 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 9629)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โคลงโลกนิติพร้อมคำอธิบายความหมายบทกลอน

10 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4752)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

6 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4140)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้หนีบจับคู่พยัญชนะไทย

30 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6161)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโก สระอา

26 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4417)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกสระ อิ อุ

26 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 3578)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานระบายสีสระ ให้เด็กๆ ระบายสีคำตามที่กำหนดให้

26 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 15015)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำคล้องจอง ประยุกต์เป็นเกมโดมิโนได้

26 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 7268)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมบิงโก สระอา

25 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4269)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เค้ก 3 มิติกระดาษพับฝึกหัดอ่านคำพื้นฐานให้คล่องพร้อมแยกสีพยัญชนะและสระ

24 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5656)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกมาตราแม่ กก (ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา)

16 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 7520)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แต่งเรื่องจากภาพ ให้นักเรียนแต่งประโยคและเขียนเรื่องจากภาพที่กำหนด

10 ก.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6764)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านจับใจความ จากนิทานสั้นๆ

7 ก.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 10313)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานการเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

2 ก.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 12007)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคัดลายมือ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย

21 ส.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 17385)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวรรณคดีลำนำ ป.5 เรื่อง กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย

5 ส.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 7573)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรควบ นำคำที่มีอักษรควบไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องพร้อมเฉลย

23 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 24637)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เสียงพยัญชนะ ก-ฮ

23 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 9203)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>