[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

5 มิ.ย. 2561 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ปากใบ ตัวอย่างภาพปากใบ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ปากใบ ตัวอย่างภาพปากใบ
(อ่าน 493)
5 มิ.ย. 2561 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง โครงสร้างของพืช, หน้าที่ของใบ, การเปลี่ยนแปลงของไข่, รากและลำต้นของพืช อิงตามหนังสือ สสวท.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง โครงสร้างของพืช, หน้าที่ของใบ, การเปลี่ยนแปลงของไข่, รากและลำต้นของพืช อิงตามหนังสือ สสวท.
(อ่าน 707)
16 พ.ค. 2561 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4 สสวท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4 สสวท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
(อ่าน 781)
16 พ.ค. 2561 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1 สสวท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1 สสวท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
(อ่าน 436)
12 ก.พ. 2561 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์
(อ่าน 3698)
13 ม.ค. 2561 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ เรื่องร่างกายของเรา วิชาวิทยาศาสตร์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ เรื่องร่างกายของเรา วิชาวิทยาศาสตร์
(อ่าน 3327)
27 ธ.ค. 2560 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง แร่ วิชาวิทยาศาสตร์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง แร่ วิชาวิทยาศาสตร์
(อ่าน 1818)
14 ธ.ค. 2560 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.1 แนวข้อสอบของ "Pretest สวนกุหลาบ ปี 60" 30 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.1 แนวข้อสอบของ "Pretest สวนกุหลาบ ปี 60" 30 ข้อ พร้อมเฉลย
(อ่าน 7194)
11 ธ.ค. 2560 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง หิน (Rocks)
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง หิน (Rocks)
(อ่าน 2535)
5 ธ.ค. 2560 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์
(อ่าน 2392)
28 พ.ย. 2560 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง เสียงกับการได้ยิน วิชาวิทยาศาสตร์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง เสียงกับการได้ยิน วิชาวิทยาศาสตร์
(อ่าน 1862)
25 พ.ย. 2560 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วิชาวิทยาศาสตร์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วิชาวิทยาศาสตร์
(อ่าน 2202)
22 พ.ย. 2560 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ดิน (Soil) วิชาวิทยาศาสตร์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ดิน (Soil) วิชาวิทยาศาสตร์
(อ่าน 2409)
19 พ.ย. 2560 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เตรียมสอบ O-NET สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เตรียมสอบ O-NET สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6
(อ่าน 2648)
19 พ.ย. 2560 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เมฆ ประเภทและชนิดของเมฆ วิชาวิทยาศาสตร์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เมฆ ประเภทและชนิดของเมฆ วิชาวิทยาศาสตร์
(อ่าน 2834)
19 พ.ย. 2560 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เรื่อง เสียงและการได้ยิน ม.3 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เรื่อง เสียงและการได้ยิน ม.3 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
(อ่าน 949)
18 พ.ย. 2560 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน Mind Map กระดาษเปล่า วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 สำหรับฝึกเขียนก่อนสอบ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน Mind Map กระดาษเปล่า วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 สำหรับฝึกเขียนก่อนสอบ
(อ่าน 1883)
17 พ.ย. 2560 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Mind Map เรื่องเครื่องกล วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Mind Map เรื่องเครื่องกล วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
(อ่าน 921)
17 พ.ย. 2560 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่องระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
(อ่าน 3904)
17 พ.ย. 2560 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปสูตรไฟฟ้า 17 สูตร ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปสูตรไฟฟ้า 17 สูตร ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์
(อ่าน 1296)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>