[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานหน่วย ดิน หิน ทราย

31 ส.ค. 2566 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 851)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ไฟล์ powerpoint และ psd

20 ส.ค. 2566 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 415)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บอร์ดประวัติสุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก

17 ส.ค. 2566 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 527)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ที่คาดหัววันวิทยาศาสตร์

17 ส.ค. 2566 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 446)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับเข้าร่วมฐานงานวันวิทยาศาสตร์

13 ส.ค. 2566 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 624)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดภาพระบายสีนักวิทยาศาสตร์พร้อมประวัติส่วนตัว

13 ส.ค. 2566 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 573)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต

5 ก.ค. 2566 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 2492)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพอาหารหลัก 5 หมู่

27 มิ.ย. 2566 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 2335)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ เรื่อง สารบริสุทธิ์ ม.1

14 พ.ค. 2566 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 1537)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานป๊อบอัพองค์ประกอบของกล้องจุลทรรศน์

30 มี.ค. 2566 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 1988)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหาประถม เรื่อง การจำแนกสิ่งมีชีวิต เตรียมสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษต่างๆ

19 ก.ค. 2565 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4108)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหา แบบฝึกหัด เรื่อง ภูเขาไฟและหินอัคนี valcano and igneous rock

16 มิ.ย. 2565 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 3385)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สื่อจัดบอร์ดใบความรู้วงจรชีวิตสัตว์

13 มี.ค. 2565 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 8652)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานและแบบบันทึกการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทำขนมบานอฟฟี่พาย เบเกอรี่แสนอร่อย

18 ม.ค. 2565 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 2855)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานและแบบบันทึกการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ภูเขาไฟระเบิด

18 ม.ค. 2565 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4415)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานและแบบบันทึกการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ถั่วงอกในขวดน้ำ

18 ม.ค. 2565 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 3172)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมบันไดงูขนาด 3x2 เมตร วิทยาการคำนวณโค้ดดิ้ง

15 ต.ค. 2564 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 6301)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง กระบวนการเกิดหิน

30 ก.ย. 2564 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 6569)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบวิทยาศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.1 ชุดที่ 1 และ 2 พร้อมเฉลย

20 ก.ค. 2564 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 5259)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ดินสอห่วงโซ่อาหาร

17 ก.ค. 2564 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 13412)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>