[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

4 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานสำนวนไทยชั้น ป.6 บอกสำนวน ความหมาย แต่งประโยคตามภาพสำนวนสุภาษิต แก้ไขดัดแปลงเพิ่มสำนวนได้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานสำนวนไทยชั้น ป.6 บอกสำนวน ความหมาย แต่งประโยคตามภาพสำนวนสุภาษิต แก้ไขดัดแปลงเพิ่มสำนวนได้
(อ่าน 1592)
3 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพื้นฐาน ป.1 ขนาดกระดาษ A5
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพื้นฐาน ป.1 ขนาดกระดาษ A5
(อ่าน 971)
3 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท กาพย์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท กาพย์
(อ่าน 640)
3 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพ้องเสียง กรอบรูปรังผึ้ง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพ้องเสียง กรอบรูปรังผึ้ง
(อ่าน 2851)
3 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน พวงองุ่นสระติดผนัง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน พวงองุ่นสระติดผนัง
(อ่าน 1130)
2 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคำคล้องจองมาตราตัวสะกดแบบโยงเส้นจับคู่สำหรับนักเรียนประถม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคำคล้องจองมาตราตัวสะกดแบบโยงเส้นจับคู่สำหรับนักเรียนประถม
(อ่าน 2447)
2 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำสระ ป.1 กรอบวงกลมสำหรับตัดแปะไม้ไอติม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำสระ ป.1 กรอบวงกลมสำหรับตัดแปะไม้ไอติม
(อ่าน 1397)
1 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท กลอน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท กลอน
(อ่าน 910)
30 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และน้อยไปหามากรูปโอ่งแก้ไขตัวเลขได้ สำหรับเด็กประถมต้น
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และน้อยไปหามากรูปโอ่งแก้ไขตัวเลขได้ สำหรับเด็กประถมต้น
(อ่าน 1574)
29 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกอ่านแปลความ ตีความ สำหรับเด็กประถมต้น
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกอ่านแปลความ ตีความ สำหรับเด็กประถมต้น
(อ่าน 1354)
29 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานบทร้อยกรองของตามารถไฟ ฝึกอ่านและคัดตามพร้อมระบายสี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานบทร้อยกรองของตามารถไฟ ฝึกอ่านและคัดตามพร้อมระบายสี
(อ่าน 874)
29 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท โคลง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท โคลง
(อ่าน 623)
28 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกผันวรรณยุกต์ หมวดอักษรกลาง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกผันวรรณยุกต์ หมวดอักษรกลาง
(อ่าน 1434)
26 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดคำพื้นฐาน ป.1 มีเส้นบรรทัดเขียนข้างคำที่กำหนด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดคำพื้นฐาน ป.1 มีเส้นบรรทัดเขียนข้างคำที่กำหนด
(อ่าน 3399)
26 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกอ่านและเขียนคำบัญชีพื้นฐานชั้น ป.1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกอ่านและเขียนคำบัญชีพื้นฐานชั้น ป.1
(อ่าน 690)
26 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกภาษาไทย เติมสระ ใ,ไ ลงในช่องว่าง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกภาษาไทย เติมสระ ใ,ไ ลงในช่องว่าง
(อ่าน 3014)
26 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 หมวด ฆ,ง,จ,ฉ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 หมวด ฆ,ง,จ,ฉ
(อ่าน 1028)
24 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพื้นฐาน ป.1 หมวด ก แยกสีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ไว้ให้นักเรียนอ่าน ไฟล์นำเสนอ PowerPoint by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพื้นฐาน ป.1 หมวด ก แยกสีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ไว้ให้นักเรียนอ่าน ไฟล์นำเสนอ PowerPoint by เครือข่ายครู ป.๑ แห่งประเทศไทย
(อ่าน 811)
24 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 หมวด ข,ค โปรแกรมนำเสนอ powerpoint by Yupin Meejamnong
ฟรีฟรีสื่อการเรียนการสอน บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 หมวด ข,ค โปรแกรมนำเสนอ powerpoint by Yupin Meejamnong
(อ่าน 569)
24 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานสื่อภาษาไทยคำที่ประสมสระ อะ มีตัวสะกด by สื่อและใบงาน BBL #โรงเรียนบ้านขุนลาว (แม่นางบึ่ง)
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานสื่อภาษาไทยคำที่ประสมสระ อะ มีตัวสะกด by สื่อและใบงาน BBL #โรงเรียนบ้านขุนลาว (แม่นางบึ่ง)
(อ่าน 927)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>