[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกพยัญชนะไทย BINGO Thai Consonant

29 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 10450)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-3 การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย

25 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 55408)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-6 การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย

25 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 37369)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบพินิจวรรณคดี ม.4-6 การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย

24 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 10305)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบพินิจวรรณคดี ม.1-3 การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย

23 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 26348)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบพินิจวรรณคดี ป.1-3 การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย

23 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 25910)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบพินิจวรรณคดี ป.4-6 การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย

23 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 23401)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบท่องอักษร 3 หมู่ ไตรยางศ์

23 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6426)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำภาษาไทยรูปหัวใจตัวสะกดตามมาตรา heart

15 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 9805)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกสระภาษาไทย

14 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 10088)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำรูปรถเรื่องคำคล้องจอง เน้นสระและตัวสะกดมาตราเดียวกันมีภาพเปล่าให้

12 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 15441)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือตามรอยจุด ป.1 จำนวน 55 ชุด

31 ส.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 24921)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน พัดน่ารักๆ สำหรับการผันวรรณยุกต์อักษรกลาง

25 ส.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 12975)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน นาฬิกาฝึกสะกดคำและนาฬิกาฝึกบวกลบเลข

19 ส.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5949)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานการเขียนเรื่องจากภาพ คำที่กำหนด แล้วระบายสี

17 ส.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 13024)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเขียนเรื่องจากภาพ 7 เรื่อง

8 ส.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 7058)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมตกปลามาตราตัวสะกดง่ายๆ สำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน

30 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 18098)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานต่อภาพ ต่อคำ ตัดแล้วพับ ฝึกเขียนสะกดคำง่ายๆ ตามรูป

22 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 9931)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัด เรื่อง คำที่มีตัวการันต์

20 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 9324)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานการอ่าน ต พยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด

16 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 3639)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>