[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำสัตว์น้ำสองภาษา 2 เม.ย. 2567 (อ่าน 213)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การเกิดฝน หิมะ และลูกเห็บ 3 ธ.ค. 2566 (อ่าน 2128)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีวันคริสต์มาส วันปีใหม่ ซานตาคลอส 26 พ.ย. 2566 (อ่าน 4319)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวันฮาโลวีนกระดาษพับปรับใช้กับทุกรายวิชา 4 ต.ค. 2566 (อ่าน 2558)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานหน่วย ดิน หิน ทราย 31 ส.ค. 2566 (อ่าน 3660)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ศิลปะสร้างสรรค์พิมพ์ภาพจากการขยำกระดาษ หน่วยต้นไม้ที่รัก อนุบาล ปฐมวัย 31 ส.ค. 2566 (อ่าน 3686)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานปริซึม 28 ส.ค. 2566 (อ่าน 3317)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานการไล่น้ำหนักสี ผสมสีให้เข้ากันจะทำให้เกิดแสงและเงาของภาพ 27 ส.ค. 2566 (อ่าน 2543)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ลีลามือลากเส้น ฝึกลากเส้นตามรอยประ สำหรับอนุบาล ปฐมวัย 25 ส.ค. 2566 (อ่าน 5081)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพทายคำ เรื่อง คำควบกล้ำไม่แท้ 24 ส.ค. 2566 (อ่าน 9148)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน How's the weather ใบงานภาษาอังกฤษเรื่อง สภาพอากาศ 22 ส.ค. 2566 (อ่าน 10461)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์การ์ดสัญลักษณ์และชื่อธาตุวิชาเคมี จำนวน 75 ธาตุ 21 ส.ค. 2566 (อ่าน 945)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบสรุปกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 20 ส.ค. 2566 (อ่าน 3710)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกียรติบัตรสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ไฟล์ powerpoint และ psd 20 ส.ค. 2566 (อ่าน 1235)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บอร์ดประวัติสุดยอดนักวิทยาศาสตร์โลก 17 ส.ค. 2566 (อ่าน 1856)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ที่คาดหัววันวิทยาศาสตร์ 17 ส.ค. 2566 (อ่าน 1264)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สื่อภาษาไทย กระดาษพับฝึกสระโอะลดรูป 14 ส.ค. 2566 (อ่าน 6988)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาไทย เรื่อง ส่วนประกอบของคำ จำแนกพยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ 14 ส.ค. 2566 (อ่าน 9934)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพลายเส้น ภาพวาดระบายสีวันแม่แห่งชาติ ภาพวาดระบายสีครอบครัว 14 ส.ค. 2566 (อ่าน 1492)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับเข้าร่วมฐานงานวันวิทยาศาสตร์ 13 ส.ค. 2566 (อ่าน 1415)

การนำเงินส่งคลัง แนวปฏิบัติของโรงเรียน 30 ม.ค. 2567 (อ่าน 154)

ตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 อาคาร สปช.202/26 16 ธ.ค. 2566 (อ่าน 216)

ตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 ซ่อมแซมไฟฟ้า 16 ธ.ค. 2566 (อ่าน 360)

ตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 ส้วมนักเรียน 12 ธ.ค. 2566 (อ่าน 954)

ตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 รางระบายน้ำ 10 ธ.ค. 2566 (อ่าน 717)

ตัวอย่างร่าง tor อาหารกลางวัน ขอบเขตของงาน การจ้างเหมาะประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) 6 ธ.ค. 2566 (อ่าน 420)

ตัวอย่างรายงานขอจ้างประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2566 (อ่าน 274)

ไฟล์ EXCEL รายงานรายรับ-จ่าย รายได้สถานศึกษา 20 พ.ย. 2566 (อ่าน 335)

แนวทางใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2567 การดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1 พ.ย. 2566 (อ่าน 509)

คู่มือศึกษากฎหมายศาลปกครองและวธีพิจารณาคดีปกครอง ฉบับเผยแพร่ ตุลาคม 2565 โดย เกรียงศักดิ์ อริยะณานกุล 31 ต.ค. 2566 (อ่าน 746)