[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปกรายงาน ไฟล์ PPT แก้ไขได้ 2 เม.ย. 2563 (อ่าน 164)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารการทำ PLC ปี 2562 ไฟล์เวิร์ด WORD 2 เม.ย. 2563 (อ่าน 24)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกปก SAR ไฟล์ jpg และ psd สามารถแก้ไขได้ 20 มี.ค. 2563 (อ่าน 2759)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน แสดงเป็นแผนภูมิ ใช้สำหรับประกอบ SAR โรงเรียนระดับประถมและมัธยมแก้ระดับชั้นได้ 19 มี.ค. 2563 (อ่าน 137)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างปก 13 แฟ้ม การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ด้าน ไฟล์ PSD แก้ไขได้ 17 มี.ค. 2563 (อ่าน 1231)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยวิชาสามัญชีวะพร้อมคำอธิบาย 63 17 มี.ค. 2563 (อ่าน 83)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างการเขียนโครงการและการเขียนรายงานโครงการที่ ตอบมาตรฐานที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประเด็นพิจารณาที่ 1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ตัวบ่งชี้ เรื่องความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 15 มี.ค. 2563 (อ่าน 80)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เว็บแจกฟรีหนังสือเป็น PDF (text book)เขียนโปรแกรมฯ หลากหลายภาษาแนวสรุป และยกตัวอย่างโค้ดรวบรวมมาจากเอกสารของ Stack Overflow 14 มี.ค. 2563 (อ่าน 81)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปสูตรหัวใจ 9 สามัญคณิต 1 13 มี.ค. 2563 (อ่าน 118)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปฟิสิกส์ ม.4 9 มี.ค. 2563 (อ่าน 114)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย 8 มี.ค. 2563 (อ่าน 184)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 8 มี.ค. 2563 (อ่าน 76)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 8 มี.ค. 2563 (อ่าน 90)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 8 มี.ค. 2563 (อ่าน 55)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกเทคโนโลยี 8 มี.ค. 2563 (อ่าน 55)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารวิทยฐานะ ว21 ครบทั้ง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด สามารถแก้ไขปรับให้เป็นบริบทและตามระดับคุณภาพของแต่ละวิทยฐานะ 6 มี.ค. 2563 (อ่าน 129)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปพ.5 ปพ.6 ระดับมัธยมศึกษา ไฟล์ EXCEL 5 มี.ค. 2563 (อ่าน 97)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8 ระดับประถมศึกษา ไฟล์ EXCEL 5 มี.ค. 2563 (อ่าน 234)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บันทึกข้อความ คำสั่ง แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการกรณีย้าย 5 มี.ค. 2563 (อ่าน 131)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แจกฟรีแนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกชีววิทยา 5 มี.ค. 2563 (อ่าน 95)

รวมอาชีพเสริมออนไลน์ ลงทุนนิดเดียว 15 มี.ค. 2563 (อ่าน 66)

สถานที่และตำแหน่งในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 9 มี.ค. 2563 (อ่าน 45)

วิธี DIY พับแมสผ้าง่ายๆ จากผ้าเช็ดหน้าที่ทุกคนสามารถพับทำใช้ได้เอง 3 มี.ค. 2563 (อ่าน 845)

DIY ทำผ้าปิดจมูกใช้เอง การตัดเย็บผ้าปิดจมูกทำง่ายๆ ด้วยตัวเอง 1 มี.ค. 2563 (อ่าน 6344)

พ่อแม่ไม่เคยให้อะไรฉันเลย 25 ก.พ. 2563 (อ่าน 109)

ยิ่งใช้หน้าจอมาก สมองเด็กจะยิ่งอ่านหนังสือได้แย่ลงหรือเปล่า? 14 ม.ค. 2563 (อ่าน 176)

ฉี่คืออะไร กินได้จริงไหม??? 25 พ.ย. 2562 (อ่าน 264)

"เกษียณ เกษียน เกษียร" อ่านเหมือนกัน แต่มีความหมายว่าอย่างไรกัน 24 ต.ค. 2562 (อ่าน 283)

9 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพสมอง 23 ต.ค. 2562 (อ่าน 324)

7 เคล็ดลับสำหรับรางวัลในชีวิตที่คุณต้องการ ทำงานไปด้วย อ่านหนังสือสอบไปด้วย ยังไงให้ประสบความสำเร็จ 21 ต.ค. 2562 (อ่าน 298)