[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บอร์ดตกแต่งห้องวันไหว้ครู 28 พ.ค. 2567 (อ่าน 1008)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้จัดบอร์ดวันภาษาไทย 23 พ.ค. 2567 (อ่าน 958)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแนะนำตัวเอง Introduce my self 16 พ.ค. 2567 (อ่าน 268)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน PISA 13 พ.ค. 2567 (อ่าน 171)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานติดชั้นเรียน ติดตามอาคาร 9 พ.ค. 2567 (อ่าน 1021)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฟอร์มทำความรู้จักนักเรียน ตัวช่วยให้คุณครูรู้จักนักเรียนมากยิ่งขึ้น 6 พ.ค. 2567 (อ่าน 297)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ เรื่อง สี Colors ฝึกเขียนตามรอยประ 4 พ.ค. 2567 (อ่าน 1234)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพสื่อโลกสวยด้วยสีสันมีใบงานระบายสีสำหรับน้องอนุบาล ปฐมวัย 4 พ.ค. 2567 (อ่าน 927)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป้ายรถไฟคุณธรรม 8 ประการติดห้องเรียน 4 พ.ค. 2567 (อ่าน 1367)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ระบายสีตามคำศัพท์ที่กำหนดให้มีรูปการ์ตูนน่ารักๆ ประกอบ 3 พ.ค. 2567 (อ่าน 888)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 3 พ.ค. 2567 (อ่าน 319)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวันวิสาขบูชา พร้อมภาพระบายสี 2 พ.ค. 2567 (อ่าน 5251)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ เรื่อง สี Colors ระบายสีการ์ตูนตามคำศัพท์ที่กำหนดให้ 2 พ.ค. 2567 (อ่าน 539)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานมาตราตัวสะกดภาพการ์ตูนสัตว์น่ารักๆ 1 พ.ค. 2567 (อ่าน 2118)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ เรื่อง สี Colors ระบายสีดอกไม้ตามคำศัพท์ที่กำหนดให้ เรียนรู้คำศัพท์พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด 29 เม.ย. 2567 (อ่าน 571)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์แปะชั้นวางรองเท้า ตัวอักษรใหญ่ ชัดเจน สีสันสดใส 28 เม.ย. 2567 (อ่าน 491)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ เรื่อง สี Colors ระบายสีตามคำศัพท์ที่กำหนดให้ เรียนรู้คำศัพท์พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด 28 เม.ย. 2567 (อ่าน 483)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ เรื่อง สี Colors เรียนรู้คำศัพท์พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด 27 เม.ย. 2567 (อ่าน 479)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ ไฟล์ WORD แก้ไขได้ 27 เม.ย. 2567 (อ่าน 233)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ เรื่อง Clothes เรียนรู้คำศัพท์พร้อมฝึกทำแบบฝึกหัด 26 เม.ย. 2567 (อ่าน 505)

การนำเงินส่งคลัง แนวปฏิบัติของโรงเรียน 30 ม.ค. 2567 (อ่าน 276)

ตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 อาคาร สปช.202/26 16 ธ.ค. 2566 (อ่าน 318)

ตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 ซ่อมแซมไฟฟ้า 16 ธ.ค. 2566 (อ่าน 522)

ตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 ส้วมนักเรียน 12 ธ.ค. 2566 (อ่าน 1072)

ตัวอย่าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 รางระบายน้ำ 10 ธ.ค. 2566 (อ่าน 896)

ตัวอย่างร่าง tor อาหารกลางวัน ขอบเขตของงาน การจ้างเหมาะประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) 6 ธ.ค. 2566 (อ่าน 626)

ตัวอย่างรายงานขอจ้างประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2566 (อ่าน 399)

ไฟล์ EXCEL รายงานรายรับ-จ่าย รายได้สถานศึกษา 20 พ.ย. 2566 (อ่าน 503)

แนวทางใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2567 การดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1 พ.ย. 2566 (อ่าน 698)

คู่มือศึกษากฎหมายศาลปกครองและวธีพิจารณาคดีปกครอง ฉบับเผยแพร่ ตุลาคม 2565 โดย เกรียงศักดิ์ อริยะณานกุล 31 ต.ค. 2566 (อ่าน 858)