[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง สารอาหาร ให้นักเรียนระบายสีให้สวยงาม

24 ก.ค. 2563 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 5509)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อปอัพอาหารหลัก 5 หมู่

16 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 5808)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ SEPAK TAKRAW Referee Guide

15 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 873)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล T-Certificate Futsal Coaching Guide

15 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 651)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล FUTSAL Referee Guide

14 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 447)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอล WOODBALL Referee Guide

14 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 207)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือผู้ฝึกสอนกรีฑา T-Certificate

14 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 559)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือผู้นำนันทนาการ

28 ม.ค. 2563 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 1109)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล

28 ม.ค. 2563 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 632)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ รถไฟวิตามิน B1 B2 C A D E K

24 ก.ย. 2562 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 5271)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือผู้ฝึกสอนกรีฑา T-Certificate

23 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 2090)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือการประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับฝึกนักกีฬาว่ายน้ำ Basic Applied Sports Science for Training Swimmer

23 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 1019)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

3 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 6749)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์

8 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 6797)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม (WORLD AIDS DAY)

25 ก.ค. 2560 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 4558)

ฟรีสื่อใบความรู้สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ กระทรวงสาธารณสุข

22 มิ.ย. 2560 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 22397)

ฟรีสื่อใบความรู้ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

16 พ.ค. 2560 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 26300)

ฟรีสื่อใบความรู้ด้านการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 3R

16 พ.ค. 2560 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 11727)

ฟรีสื่อใบความรู้อาหารหลัก 5 หมู่

14 พ.ค. 2560 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 23889)

ฟรีสื่อใบความรู้วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

5 พ.ค. 2560 : หมวดหมู่ สุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 10503)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>