[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.1 สาธิตปทุมวัน

22 ก.พ. 2565 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 1672)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปสูตรฟังก์ชั่นตรีโกณ

13 ก.ย. 2564 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2041)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดเล่มเล็กสรุปความรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ

25 ก.ค. 2564 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4834)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหาวิชา สูตรคณิตศาสตร์ ม.ต้น

6 พ.ค. 2564 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3715)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ติวฟรีโจทย์คณิตศาสตร์แข่งขันระดับประถมปลาย เตรียมสอบเข้า ม.1 สาธิตปทุมวันและโครงการห้องเรียนพิเศษ GIFTED & EP ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนฉบับเต็ม

21 ม.ค. 2564 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5141)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเวลา นาฬิกาบอกเวลา

16 พ.ย. 2563 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 17156)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. คณิตศาสตร์ ปี 2562

13 ก.ย. 2563 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 34316)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คณิตคิดเลขเป็น ชั้น ป.2 การนับเพิ่มทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 10

27 ก.ค. 2563 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 13467)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เรื่อง ระบบสมการ

2 มิ.ย. 2563 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4157)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารติว O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.3

28 พ.ค. 2563 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3940)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต

28 พ.ค. 2563 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6910)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพลูกบอลบัตรตัวเลขเรียนรู้การนับเพิ่มทีละสิบ

21 พ.ค. 2563 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 10707)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุป 4 เทคนิคมองโจทย์ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. แบบมีเศษเหลือ เตรียมสอบเข้า ม.1

26 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 8183)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ความรู้พื้นฐานโหลดฟรี 199 เล่ม

10 เม.ย. 2563 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9890)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่องการลบจำนวนคละ โดยวิธีลัด(มีการกระจาย) พร้อมเฉลย เล่ม 3

27 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6097)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ระดับชั้น ป.5-6

27 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7864)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปสูตรคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ

25 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5114)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

22 ก.พ. 2563 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3374)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเขียนกราฟแผนภูมิแท่งสำหรับเด็กๆ ระบายสีช่องตามจำนวนของสิ่งของนั้นๆ

25 ม.ค. 2563 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5497)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดพับแม่สูตรคูณเติมตัวเลขแล้วระบายสีและตัดตามรอยประ

16 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 17334)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>