[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หาตัวบวกจำนวนไม่เกิน 9 สำหรับชั้น ป.1 แก้ไขเพิ่มเติมได้

11 ธ.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6967)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษรูปทรงเรขาคณิต 7 รูป

2 ธ.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7808)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สูตรคณิตศาสตร์รูปทรงเรขาคณิต 26 สูตร

2 ธ.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6682)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โจทย์ปัญหาการลบโดยการใช้ภาพประกอบ สำหรับชั้น ป.1

28 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6477)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป้ายท่องจำคณิตศาสตร์ กับสูตรคูณแม่ 2-12

28 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 33360)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การคูณจำนวนสองหลักกับสองหลัก มีกิจกรรมการการคูณภาพแล้วระบายสีตามผลลัพธ์

28 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4394)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก ระดับชั้น ป.3 ปรับแก้ไขเพิ่มเติมได้

28 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6478)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร ประถม-ม.ต้น เตรียมสอบ

19 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 36496)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แบบรูป จำนวน 13 ข้อ

13 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2570)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น จำนวน 14 ข้อ

13 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2446)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ จำนวน 14 ข้อ

12 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2508)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรง จำนวน 14 ข้อ

12 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2839)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตร จำนวน 16 ข้อ

12 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2413)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ บัญญัติไตรยางศ์ จำนวน 29 ข้อ

12 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2946)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง วงกลม จำนวน 10 ข้อ

12 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3074)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สี่เหลี่ยม จำนวน 22 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2263)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนผัง จำนวน 10 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2019)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ จำนวน 19 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2257)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน จำนวน 6 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3555)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ทศนิยม จำนวน 53 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7495)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>