[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

18 ต.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์กิริยา 100 คำที่ใช้บ่อยสำหรับฝึกภาษา ภาพสวย จำง่าย พร้อมประโยคตัวอย่าง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์กิริยา 100 คำที่ใช้บ่อยสำหรับฝึกภาษา ภาพสวย จำง่าย พร้อมประโยคตัวอย่าง
(อ่าน 95)
17 ต.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ English is fun ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ English is fun ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
(อ่าน 143)
10 ต.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกบอล Food and Drinks คำศัพท์ภาษาอังกฤษอาหารและเครื่องดื่ม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกบอล Food and Drinks คำศัพท์ภาษาอังกฤษอาหารและเครื่องดื่ม
(อ่าน 525)
8 ต.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Word family slides ไม้บรรทัดฝึกอ่านคำภาษาอังกฤษ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Word family slides ไม้บรรทัดฝึกอ่านคำภาษาอังกฤษ
(อ่าน 565)
5 ต.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกสัตว์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Bingo Animals
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกสัตว์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Bingo Animals
(อ่าน 577)
28 ก.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน 45 ประโยคถาม-ตอบง่ายๆ ภาษาอังกฤษที่เด็กประถมควรรู้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน 45 ประโยคถาม-ตอบง่ายๆ ภาษาอังกฤษที่เด็กประถมควรรู้
(อ่าน 1080)
13 ก.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องเรียน Classroom และแต่งประโยค This is... จากภาพที่กำหนด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องเรียน Classroom และแต่งประโยค This is... จากภาพที่กำหนด
(อ่าน 2174)
10 ก.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวงจรชีวิตของพืชพร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ life cycle of a plant
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวงจรชีวิตของพืชพร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ life cycle of a plant
(อ่าน 1369)
18 ก.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน Articles (A,An) พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน Articles (A,An) พร้อมเฉลย
(อ่าน 5581)
17 ก.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ดโดมิโนผลไม้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fruit domino
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ดโดมิโนผลไม้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fruit domino
(อ่าน 7171)
6 ก.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Bingo prepositions of place บิงโกคำที่ใช้บอกตำแหน่ง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Bingo prepositions of place บิงโกคำที่ใช้บอกตำแหน่ง
(อ่าน 5684)
6 ก.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Bingo Living room บิงโกคำศัพท์ห้องนั่งเล่น
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Bingo Living room บิงโกคำศัพท์ห้องนั่งเล่น
(อ่าน 4021)
3 ก.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำเรื่อง Places in school สถานที่ในโรงเรียน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำเรื่อง Places in school สถานที่ในโรงเรียน
(อ่าน 7649)
12 มิ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกอ่าน ฝึกแปล ฝึกเขียนคำศัพท์ คำศัพท์ Aa-Zz ที่ถูกต้องใต้ภาพ แล้วระบายสีตามจินตนาการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกอ่าน ฝึกแปล ฝึกเขียนคำศัพท์ คำศัพท์ Aa-Zz ที่ถูกต้องใต้ภาพ แล้วระบายสีตามจินตนาการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
(อ่าน 8670)
11 มิ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 เรื่อง Subjects เติมคำศัพท์ให้ตรงกับภาพ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 เรื่อง Subjects เติมคำศัพท์ให้ตรงกับภาพ
(อ่าน 5653)
11 มิ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 เรื่อง Daily Routine โยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 เรื่อง Daily Routine โยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ
(อ่าน 4674)
11 มิ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 เรื่อง Noun นำคำศัพท์เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับรูปภาพ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 เรื่อง Noun นำคำศัพท์เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับรูปภาพ
(อ่าน 4635)
9 มิ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกเต๋าตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวอักษรใหญ่และเล็ก
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกเต๋าตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวอักษรใหญ่และเล็ก
(อ่าน 7137)
1 มิ.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป้ายติดห้องเรียน 12 เดือน Months of the Year
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ป้ายติดห้องเรียน 12 เดือน Months of the Year
(อ่าน 8112)
31 พ.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน phonics คำศัพท์ที่มีเสียงตัว L และ R
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน phonics คำศัพท์ที่มีเสียงตัว L และ R
(อ่าน 2344)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>