[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

17 เม.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกเต๋าคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามตัวอักษร A-Z
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกเต๋าคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามตัวอักษร A-Z
(อ่าน 338)
13 เม.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เรียนรู้คำศัพท์ในวันสงกรานต์ Songkran Festival Vocabulary
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เรียนรู้คำศัพท์ในวันสงกรานต์ Songkran Festival Vocabulary
(อ่าน 221)
11 เม.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน อ่านและหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน อ่านและหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
(อ่าน 352)
4 เม.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษติดหน้าต่างห้องเรียน ไฟล์รูปขนาด 92 คูณ 32 เซนติเมตร
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ป้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษติดหน้าต่างห้องเรียน ไฟล์รูปขนาด 92 คูณ 32 เซนติเมตร
(อ่าน 853)
3 เม.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ Learn English with Gogo - Workbooks 1, 2, 3, 4, 5 & 6 PDF files Student Book 1-3 Writing Book 1,2 และ 4
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือ Learn English with Gogo - Workbooks 1, 2, 3, 4, 5 & 6 PDF files Student Book 1-3 Writing Book 1,2 และ 4
(อ่าน 936)
26 มี.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกภาษาอังกฤษ หมวดอาชีพ Bingo Occupations
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกภาษาอังกฤษ หมวดอาชีพ Bingo Occupations
(อ่าน 913)
16 มี.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์กริยา 3 ช่องพร้อมภาพการ์ตูนประกอบ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์กริยา 3 ช่องพร้อมภาพการ์ตูนประกอบ
(อ่าน 988)
6 มี.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน Preposition of place การใช้คำบุพบท under, in,on,behind, beside and in front of
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน Preposition of place การใช้คำบุพบท under, in,on,behind, beside and in front of
(อ่าน 1189)
24 ก.พ. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน Read and Find ฝึกอ่านคำศัพท์สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวพร้อมจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน Read and Find ฝึกอ่านคำศัพท์สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวพร้อมจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ
(อ่าน 1635)
24 ก.พ. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Domino ต่อคำและประโยคภาษาอังกฤษ 7 เรื่อง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Domino ต่อคำและประโยคภาษาอังกฤษ 7 เรื่อง
(อ่าน 1805)
23 ก.พ. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำใช้สอนการเรียนรู้เรื่อง Prepositions of a place (on / in / under / next to / in front of / behind / between)
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำใช้สอนการเรียนรู้เรื่อง Prepositions of a place (on / in / under / next to / in front of / behind / between)
(อ่าน 1313)
23 ก.พ. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Opposite Word คำตรงกันข้าม พร้อมให้เด็กระบายสีสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Opposite Word คำตรงกันข้าม พร้อมให้เด็กระบายสีสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง
(อ่าน 1410)
12 ก.พ. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 พร้อมเฉลย หนังสือภาษาอังกฤษ Smile
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 พร้อมเฉลย หนังสือภาษาอังกฤษ Smile
(อ่าน 1622)
11 ก.พ. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Parts of the body ใบงานคำศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนต่างๆ ของร่างกาย จับคู่บัตรคำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Parts of the body ใบงานคำศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนต่างๆ ของร่างกาย จับคู่บัตรคำ
(อ่าน 2205)
11 ก.พ. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำกริยาภาษาอังกฤษ 88 คำที่ใช้บ่อย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำกริยาภาษาอังกฤษ 88 คำที่ใช้บ่อย
(อ่าน 1876)
6 ก.พ. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกหัดเขียน หัดอ่านและแต่งประโยคเติมกริยา Present Continuous Tense
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกหัดเขียน หัดอ่านและแต่งประโยคเติมกริยา Present Continuous Tense
(อ่าน 1362)
1 ก.พ. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์สัมผัสภาษาอังกฤษ มาท่องศัพท์แนวๆ แบบจำได้ขึ้นใจ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์สัมผัสภาษาอังกฤษ มาท่องศัพท์แนวๆ แบบจำได้ขึ้นใจ
(อ่าน 2182)
31 ม.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Irregular Verbs กริยา 3 ช่องที่ต้องรู้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Irregular Verbs กริยา 3 ช่องที่ต้องรู้
(อ่าน 1334)
14 ม.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน กริยาช่วยกับสัญญาณจราจร Modals Verb and Traffic Signs
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน กริยาช่วยกับสัญญาณจราจร Modals Verb and Traffic Signs
(อ่าน 2101)
12 ม.ค. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แฟลชการ์ดคำศัพท์สัตว์ ภาษาอังกฤษ 51 คำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แฟลชการ์ดคำศัพท์สัตว์ ภาษาอังกฤษ 51 คำ
(อ่าน 3131)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>