[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรมลงบัญชีวัสดุ ไฟล์ Excel

4 ต.ค. 2564 : หมวดหมู่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ่าน 9361)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรม Excel ให้นักเรียนฝึกเรียงผังงาน

25 มิ.ย. 2563 : หมวดหมู่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ่าน 2184)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน แสดงเป็นแผนภูมิ ใช้สำหรับประกอบ SAR โรงเรียนระดับประถมและมัธยมแก้ระดับชั้นได้

19 มี.ค. 2563 : หมวดหมู่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ่าน 2603)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปพ.5 ปพ.6 ระดับมัธยมศึกษา ไฟล์ EXCEL

5 มี.ค. 2563 : หมวดหมู่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ่าน 2153)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8 ระดับประถมศึกษา ไฟล์ EXCEL

5 มี.ค. 2563 : หมวดหมู่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ่าน 12930)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์โปรแกรม Excel วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียน-หลังเรียน และร้อยละที่เพิ่ม/ลด แบบง่าย ๆ พร้อมจัดสีเซลล์อัตโนมัติตามคะแนนที่ได้

1 มี.ค. 2563 : หมวดหมู่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ่าน 3089)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรมใบงานคณิตศาสตร์ (บวกลบคูณหาร) แบบสุ่มค่า ระดับประถมศึกษา

21 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ่าน 3687)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรมใบงานโยงเส้นจับคู่รูปกับตัวอักษร ก - ฮ ใบงานสามารถกดสุ่มตัวเลือกให้เปลี่ยนตำแหน่งได้ กดปุ่มเฉลยใบงานจะลากเส้นให้

21 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ่าน 4589)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรมใบงานโยงเส้นจับคู่ใช้ excel ในการสุ่มสลับที่ตัวเลือก พร้อมกับเฉลย(ลากเส้น)ให้อัตโนมัติ

21 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ่าน 2584)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรมออมทรัพย์ (Excel) v1.0 พร้อมปกสมุดออมทรัพย์

16 เม.ย. 2561 : หมวดหมู่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ่าน 34673)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบรายงาน SAR สร้างด้วย Excel สามารถเปลี่ยนข้อมูลตรงข้อความที่มีสีแดง

13 ก.พ. 2561 : หมวดหมู่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ่าน 5819)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรมประมวลผลการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 3 (พฤศจิกายน 2560) ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

13 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ่าน 2964)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ (อายุ 1 วัน - 19 ปี)

29 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ่าน 5563)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6

16 ต.ค. 2559 : หมวดหมู่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (อ่าน 39771)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>