[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทคัดย่อ คณิตศาสตร์สำหรับครูไทย

20 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2186)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 5 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

20 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 1790)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 4 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

16 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 1879)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 3 กับจำนวนนับไม่เกิน 12

15 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3629)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 5 เรื่อง การหารจำนวนนับ

13 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5669)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกระดาษพับฝึกการคูณและหารจากตัวเลขที่กำหนดให้ พื้นหลังรูปบ้าน fact family

30 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 20894)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 4 เรื่อง การคูณจำนวนนับ

28 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7467)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 2 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

28 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6746)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 3 เรื่อง การบวกจำนวนนับสามจำนวน

26 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3728)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนนับสองจำนวน

26 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3997)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 1 เรื่อง การบวกจำนวนนับสองจำนวน

24 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5604)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคณิตศาสตร์ จำนวน 0-5 ฝึกเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ

20 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7440)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 1 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

19 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2119)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 0 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

19 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 1793)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คณิตคิดเร็วชุดละ 20 ข้อ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ชุดที่ 51-70

18 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3787)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง สมการ สมการที่เป็นเท็จ คำตอบของสมการ ตัวแปร สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว

10 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5641)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับรูปเรขาคณิตทรงปริซึม เรื่อง ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ จำนวนคู่/คี่ ตัวประกอบร่วม

10 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 10871)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กระดาษพับรูปเรขาคณิตทรงสี่เหลี่ยมเรื่อง จำนวนเต็ม (Integer) การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม

10 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 13019)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หาผลบวกจากการนับภาพสัตว์ ระดับชั้น ป.1 จำนวน 13 ชุด

31 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2747)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ตูนบวกเลขพับกระดาษ ตั้งโจทย์ แสดงวิธีทำแล้วหาคำตอบ

31 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 16982)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>