[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

15 ธ.ค. 2562 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปฏิทินปลูกผักตามฤดูกาล
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ปฏิทินปลูกผักตามฤดูกาล
(อ่าน 624)
28 พ.ย. 2560 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ฟรีสื่อการเรียนการสอน การนำเสนอข้อมูล ตอบคำถามจากสถานการณ์ที่กำหนดให้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน การนำเสนอข้อมูล ตอบคำถามจากสถานการณ์ที่กำหนดให้
(อ่าน 4471)
10 พ.ย. 2560 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วย ข้อมูลหรรษา จำนวน 15 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ข้อมูลหรรษา จำนวน 15 ข้อ พร้อมเฉลย
(อ่าน 3172)
4 พ.ย. 2560 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.3 หน่วยการเรียนรู้ 3 ข้อมูลหรรษา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.3 หน่วยการเรียนรู้ 3 ข้อมูลหรรษา
(อ่าน 3289)
14 ก.ค. 2560 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ฟรีสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเครื่องมือการเกษตร
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเครื่องมือการเกษตร
(อ่าน 17078)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>