[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปฏิทินปลูกผักตามฤดูกาล

15 ธ.ค. 2562 : หมวดหมู่ การงานอาชีพ (อ่าน 10041)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การนำเสนอข้อมูล ตอบคำถามจากสถานการณ์ที่กำหนดให้

28 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ การงานอาชีพ (อ่าน 7776)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วย ข้อมูลหรรษา จำนวน 15 ข้อ พร้อมเฉลย

10 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ การงานอาชีพ (อ่าน 6125)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.3 หน่วยการเรียนรู้ 3 ข้อมูลหรรษา

4 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ การงานอาชีพ (อ่าน 5937)

ฟรีสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเครื่องมือการเกษตร

14 ก.ค. 2560 : หมวดหมู่ การงานอาชีพ (อ่าน 35277)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>