[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

13 ก.ค. 2563 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมบันไดงู "ที่สุดในไทยแลนด์" มีคำถามพร้อมเฉลย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมบันไดงู "ที่สุดในไทยแลนด์" มีคำถามพร้อมเฉลย
(อ่าน 14)
13 ก.ค. 2563 : ปก กรอบ พื้นหลัง

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปกแผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาในกลุ่มสาระสังคมศึกษาแก้ไขได้


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ปกแผนการจัดการเรียนการสอน รายวิชาในกลุ่มสาระสังคมศึกษาแก้ไขได้
(อ่าน 10)
11 ก.ค. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรสระเเละพยัญชนะ สื่อประสมคำสำหรับน้องๆ ป.1 ประสมสระเเละพยัญชนะ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรสระเเละพยัญชนะ สื่อประสมคำสำหรับน้องๆ ป.1 ประสมสระเเละพยัญชนะ
(อ่าน 399)
11 ก.ค. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพ ก-ฮ อัดเป็นภาพขนาด 4x6 หรือ 5x7 ทำติดห้องเรียนหรือให้เด็กๆ ใช้นิ้วลากตามลูกศรและรอยประ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพ ก-ฮ อัดเป็นภาพขนาด 4x6 หรือ 5x7 ทำติดห้องเรียนหรือให้เด็กๆ ใช้นิ้วลากตามลูกศรและรอยประ
(อ่าน 216)
9 ก.ค. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือเสริมการอ่านป.1-ป.6 แก้ว กล้า เจ้าหมาดำ หนังสือภาษาไทยหลักสูตร 2521 ฉบับปรับปรุง 2533


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือเสริมการอ่าน ป.1-ป.6 แก้ว กล้า เจ้าหมาดำ หนังสือภาษาไทยหลักสูตร 2521 ฉบับปรับปรุง 2533
(อ่าน 379)
9 ก.ค. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือเล่มเล็กหัดเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือเล่มเล็กหัดเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z
(อ่าน 572)
3 ก.ค. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่อง ปริศนาคำทายพร้อมเฉลย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมทักษะ วิชาภาษาไทย เรื่อง ปริศนาคำทายพร้อมเฉลย
(อ่าน 1191)
2 ก.ค. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือ(พยัญชนะไทย) ตามรอยประ 9 แผ่น


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือ(พยัญชนะไทย) ตามรอยประ 9 แผ่น
(อ่าน 1018)
1 ก.ค. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกภาษาอังกฤษจับคู่พยัญชนะกับภาพให้ตรงกันสามารถใช้ฝึกฟังคำศัพท์และนำตัวอักษรมาเขียนในช่องว่าง


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกภาษาอังกฤษจับคู่พยัญชนะกับภาพให้ตรงกันสามารถใช้ฝึกฟังคำศัพท์และนำตัวอักษรมาเขียนในช่องว่าง
(อ่าน 1130)
1 ก.ค. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกภาษาอังกฤษหัดอ่านประโยคง่ายๆ แยกสีเพื่อให้จดจำและฝึกอ่านได้ง่าย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกภาษาอังกฤษหัดอ่านประโยคง่ายๆ แยกสีเพื่อให้จดจำและฝึกอ่านได้ง่าย
(อ่าน 924)
29 มิ.ย. 2563 : ปฐมวัย อนุบาล

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรรูปภาพแสดงจำนวน ใช้ฝึกการบวก การลบการคูณ ช่วยฝึกการนับ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรรูปภาพแสดงจำนวน ใช้ฝึกการบวก การลบการคูณ ช่วยฝึกการนับ
(อ่าน 394)
29 มิ.ย. 2563 : ตกแต่งห้องเรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ดอกไม้ดอกทานตะวันมาตราตัวสะกด สำหรับตกแต่งห้องเรียน


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ดอกไม้ดอกทานตะวันมาตราตัวสะกด สำหรับตกแต่งห้องเรียน
(อ่าน 1827)
25 มิ.ย. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กริยาช่อง 2 แบบเติม -ed ในธีมฮาโลวีน


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน กริยาช่อง 2 แบบเติม -ed ในธีมฮาโลวีน
(อ่าน 575)
25 มิ.ย. 2563 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรม Excel ให้นักเรียนฝึกเรียงผังงาน


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรม Excel ให้นักเรียนฝึกเรียงผังงาน
(อ่าน 60)
24 มิ.ย. 2563 : ปฐมวัย อนุบาล

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานจินตคณิตฝึกนับนิ้วมือ 0-10 คณิตศาสตร์คิดเร็วอนุบาล


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานจินตคณิตฝึกนับนิ้วมือ 0-10 คณิตศาสตร์คิดเร็วอนุบาล
(อ่าน 653)
24 มิ.ย. 2563 : ตกแต่งห้องเรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบไม้ตกแต่งห้องเรียน


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบไม้ตกแต่งห้องเรียน
(อ่าน 2776)
18 มิ.ย. 2563 : ภาษาไทย

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำไวพจน์สัตว์น่ารักๆ


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำไวพจน์สัตว์น่ารักๆ
(อ่าน 1952)
18 มิ.ย. 2563 : ตกแต่งห้องเรียน

ฟรีสื่อการเรียนการสอน กลอนสี่ประกอบภาพ ชุด ข้อปฏิบัติในห้องเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน กลอนสี่ประกอบภาพ ชุด ข้อปฏิบัติในห้องเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19
(อ่าน 4566)
17 มิ.ย. 2563 : ภาษาอังกฤษ

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ลากตามเส้นและระบายสีตัวอักษรให้ตรงกับที่กำหนดไว้


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ลากตามเส้นและระบายสีตัวอักษรให้ตรงกับที่กำหนดไว้
(อ่าน 2264)
17 มิ.ย. 2563 : ปฐมวัย อนุบาล

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานดินสอฝึกนับจำนวนตัวเลขสำหรับอนุบาล ปฐมวัย


แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานดินสอฝึกนับจำนวนตัวเลขสำหรับอนุบาล ปฐมวัย
(อ่าน 1068)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/92 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>