[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

22 เม.ย. 2562 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.4 อจท.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.4 อจท.
(อ่าน 8)
22 เม.ย. 2562 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4 อจท.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4 อจท.
(อ่าน 3)
22 เม.ย. 2562 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.3 อจท.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.3 อจท.
(อ่าน 6)
22 เม.ย. 2562 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.3 อจท.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.3 อจท.
(อ่าน 5)
21 เม.ย. 2562 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.2 อจท.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.2 อจท.
(อ่าน 103)
21 เม.ย. 2562 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.2 อจท.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.2 อจท.
(อ่าน 9)
20 เม.ย. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกเรขาคณิต
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกเรขาคณิต
(อ่าน 49)
19 เม.ย. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ใบงาน วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ใบงาน วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(อ่าน 43)
17 เม.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกมาตราตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกมาตราตัวสะกด
(อ่าน 244)
17 เม.ย. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกเต๋าคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามตัวอักษร A-Z
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกเต๋าคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามตัวอักษร A-Z
(อ่าน 340)
16 เม.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนภูมิกลอนสี่ คำคล้องจอง 2-4 พยางค์ บทกลอนผลไม้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนภูมิกลอนสี่ คำคล้องจอง 2-4 พยางค์ บทกลอนผลไม้
(อ่าน 232)
16 เม.ย. 2562 : ความรู้ทั่วไป
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ผักผลไม้ 5 สี ส่งเสริมการบริโภคผัก
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ผักผลไม้ 5 สี ส่งเสริมการบริโภคผัก
(อ่าน 53)
16 เม.ย. 2562 : ความรู้ทั่วไป
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของผัก
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของผัก
(อ่าน 43)
16 เม.ย. 2562 : ความรู้ทั่วไป
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของผลไม้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของผลไม้
(อ่าน 44)
16 เม.ย. 2562 : คลังข้อสอบ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ พร้อมเฉลย
(อ่าน 172)
16 เม.ย. 2562 : คลังข้อสอบ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 4 กรณฑ์ที่สองและกรณฑ์ที่ n พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 4 กรณฑ์ที่สองและกรณฑ์ที่ n พร้อมเฉลย
(อ่าน 130)
15 เม.ย. 2562 : คลังข้อสอบ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 3 สมการกำลังสอง พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 3 สมการกำลังสอง พร้อมเฉลย
(อ่าน 176)
15 เม.ย. 2562 : คลังข้อสอบ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 ชุดที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม พร้อมเฉลย
(อ่าน 222)
14 เม.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสื่อเล่มเล็กบทเรียนสำเร็จรูปมาตราตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสื่อเล่มเล็กบทเรียนสำเร็จรูปมาตราตัวสะกด
(อ่าน 330)
14 เม.ย. 2562 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บันไดสอนอ่าน ลากป้ายพยัญชนะเพื่อให้เลื่อนผสมกับสระ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บันไดสอนอ่าน ลากป้ายพยัญชนะเพื่อให้เลื่อนผสมกับสระ
(อ่าน 250)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/67 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>