[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

8 มิ.ย. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อใบความรู้หน่วยมาตราวัดทางคณิตศาสตร์
แจกฟรีสื่อใบความรู้หน่วยมาตราวัดทางคณิตศาสตร์ หน่วยมาตราวัดทางคณิตศาสตร์ ข้อขอบคุณข้อมูลดีๆ จากเว็ป คณิตศาสตร์น่ารู้ กับครูออนไลน์ เรียนรู้เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ รวมโจทย์ข้อสอบแข่งขัน หน่วยที่ใช้ทางคณิตศาสตร์และอีกมากมายที่ www.rooruepao.com
(อ่าน 919)
7 มิ.ย. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อใบความรู้สูตรและการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตรูปสี่เหลี่ยม (Square)
แจกฟรีสื่อใบความรู้สูตรและการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตรูปสี่เหลี่ยม (Square)
(อ่าน 1126)
7 มิ.ย. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อใบความรู้รูปเรขาคณิตสามมิติ
แจกฟรีสื่อใบความรู้รูปเรขาคณิตสามมิติ เรขาคณิตสามมิติ (Three-dimensional geometry) ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็ป http://porntawee520.blogspot.com/2013/09/three-dimensional-geometry-2-3-2-1.html
(อ่าน 838)
7 มิ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบความรู้กลอนช่วยจำ คำที่มี "จ" สะกด คำที่มี "ญ" สะกด คำที่ใช้ "ทร" คำที่ใช้ "บรร" คำที่ใช้ "บัน" คำไทยแท้ที่ใช้ไม้ม้วน "ใ"
แจกฟรีสื่อใบความรู้กลอนช่วยจำ คำที่มี "จ" สะกด คำที่มี "ญ" สะกด คำที่ใช้ "ทร" คำที่ใช้ "บรร" คำที่ใช้ "บัน" คำไทยแท้ที่ใช้ไม้ม้วน "ใ"
(อ่าน 2353)
7 มิ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบความรู้เรื่องคำบุพบทในภาษาไทย
แจกฟรีสื่อใบความรู้เรื่องคำบุพบทในภาษาไทย
(อ่าน 1491)
7 มิ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบความรู้เรื่องคำกริยาในภาษาไทย
แจกฟรีสื่อใบความรู้เรื่องคำกริยาในภาษาไทย
(อ่าน 1402)
5 มิ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบความรู้เรื่องคำสรรพนามในภาษาไทย
แจกฟรีสื่อใบความรู้เรื่องคำสรรพนามในภาษาไทย
(อ่าน 1295)
5 มิ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบความรู้เรื่องคำนามในภาษาไทย
แจกฟรีสื่อใบความรู้เรื่องคำนามในภาษาไทย
(อ่าน 1307)
5 มิ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบความรู้หลักภาษาไทย ประโยคเพื่อการสื่อสาร
แจกฟรีสื่อใบความรู้หลักภาษาไทย ประโยคเพื่อการสื่อสาร
(อ่าน 1692)
5 มิ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อใบความรู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่อง วัน (DAY)
แจกฟรีสื่อใบความรู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่อง วัน (DAY)
(อ่าน 1900)
5 มิ.ย. 2560 : ปก กรอบ พื้นหลัง
ฟรีรูปภาพพื้นหลังเกียรติบัตรวันอาเซียน
แจกฟรีรูปภาพพื้นหลังเกียรติบัตรวันอาเซียน
(อ่าน 967)
3 มิ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อบัตรคำฝึกออกเสียงแบบ Phonics (โฟนิกส์) a-z เป็นเสียงในภาษาไทย
แจกฟรีสื่อบัตรคำฝึกออกเสียงแบบ Phonics (โฟนิกส์) a-z เป็นเสียงในภาษาไทย
(อ่าน 2760)
1 มิ.ย. 2560 : ปก กรอบ พื้นหลัง
ฟรีกรอบพื้นหลังเกียรติบัตรวันวิทยาศาสตร์
แจกฟรีกรอบพื้นหลังเกียรติบัตรวันวิทยาศาสตร์
(อ่าน 1396)
1 มิ.ย. 2560 : ปก กรอบ พื้นหลัง
ฟรีกรอบพื้นหลังเกียรติบัตรวันแม่แห่งชาติ
แจกฟรีกรอบพื้นหลังเกียรติบัตรวันแม่แห่งชาติ
(อ่าน 3020)
1 มิ.ย. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อใบงานเรื่องเรียนรู้จำนวนนับ 1 - 10
แจกฟรีสื่อใบงานเรื่องเรียนรู้จำนวนนับ 1 - 10
(อ่าน 781)
31 พ.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบงานอ่านคล่อง เขียนคล่อง พยัญชนะไทย 44 ตัว
แจกฟรีสื่อใบงานอ่านคล่อง เขียนคล่อง พยัญชนะไทย 44 ตัว
(อ่าน 2663)
31 พ.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบงานอักษรสามหมู่ การฝึกผันวรรณยุกต์
แจกฟรีสื่อใบงานอักษรสามหมู่ การฝึกผันวรรณยุกต์
(อ่าน 2824)
31 พ.ค. 2560 : ประวัติศาสตร์
ฟรีสื่อใบความรู้พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
แจกฟรีสื่อใบความรู้พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ข้อมูลดีๆจาก http://www.navy.mi.th/newwww/document/news/queenbd.html
(อ่าน 559)
29 พ.ค. 2560 : ความรู้ทั่วไป
ฟรีสื่อใบความรู้ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
แจกฟรีสื่อใบความรู้ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
(อ่าน 2434)
29 พ.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบความรู้วันภาษาไทยแห่งชาติและกำเนิดอักษรไทย
แจกฟรีสื่อใบความรู้วันภาษาไทยแห่งชาติและกำเนิดอักษรไทย
(อ่าน 1948)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>