[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

12 ก.พ. 2562 : PISA
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ PISA วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ชุด สสวท.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ PISA วิชาวิทยาศาสตร์ 3 ชุด สสวท.
(อ่าน 153)
12 ก.พ. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 พร้อมเฉลย หนังสือภาษาอังกฤษ Smile
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 พร้อมเฉลย หนังสือภาษาอังกฤษ Smile
(อ่าน 1234)
11 ก.พ. 2562 : คลังข้อสอบ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนดัง พร้อมดาวน์โหลดแนวข้อสอบเข้า ม.1 โครงการ เมจิ เทนไซ ติวน้องสู่เส้นชัย เข้า ม.1 ปี 3
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนดัง พร้อมดาวน์โหลดแนวข้อสอบเข้า ม.1 โครงการ เมจิ เทนไซ ติวน้องสู่เส้นชัย เข้า ม.1 ปี 3
(อ่าน 442)
11 ก.พ. 2562 : PAT
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารทบทวนเตรียมสอบ PAT 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ข้อสอบ 2552-2561
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารทบทวนเตรียมสอบ PAT 1 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ข้อสอบ 2552-2561
(อ่าน 100)
11 ก.พ. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Parts of the body ใบงานคำศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนต่างๆ ของร่างกาย จับคู่บัตรคำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Parts of the body ใบงานคำศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนต่างๆ ของร่างกาย จับคู่บัตรคำ
(อ่าน 1829)
11 ก.พ. 2562 : ศิลปะ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีวันวาเลนไทน์ ระบายสีตามตัวอักษรระบุสีที่กำหนดให้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีวันวาเลนไทน์ ระบายสีตามตัวอักษรระบุสีที่กำหนดให้
(อ่าน 1507)
11 ก.พ. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำกริยาภาษาอังกฤษ 88 คำที่ใช้บ่อย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำกริยาภาษาอังกฤษ 88 คำที่ใช้บ่อย
(อ่าน 1570)
10 ก.พ. 2562 : ตกแต่งห้องเรียน
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพการ์ตูนคุณครูผู้หญิงน่ารักๆ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพการ์ตูนคุณครูผู้หญิงน่ารักๆ
(อ่าน 742)
10 ก.พ. 2562 : ตกแต่งห้องเรียน
ฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ดวันวาเลนไทน์ Valentine Card
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ดวันวาเลนไทน์ Valentine Card
(อ่าน 750)
6 ก.พ. 2562 : 9 วิชาสามัญ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา สอบปี 2556
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา สอบปี 2556
(อ่าน 140)
6 ก.พ. 2562 : 9 วิชาสามัญ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา สอบปี 2555
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยข้อสอบ 9 วิชาสามัญ วิชาชีววิทยา สอบปี 2555
(อ่าน 117)
6 ก.พ. 2562 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกหัดเขียน หัดอ่านและแต่งประโยคเติมกริยา Present Continuous Tense
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกหัดเขียน หัดอ่านและแต่งประโยคเติมกริยา Present Continuous Tense
(อ่าน 1222)
6 ก.พ. 2562 : PAT
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารทบทวนเตรียมสอบ PAT1 กำหนดการเชิงเส้น 2552-2561 คณิตศาสตร์ ม.4-6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารทบทวนเตรียมสอบ PAT1 กำหนดการเชิงเส้น 2552-2561 คณิตศาสตร์ ม.4-6
(อ่าน 127)
5 ก.พ. 2562 : ศิลปะ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีวันมาฆบูชา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีวันมาฆบูชา
(อ่าน 1533)
4 ก.พ. 2562 : 9 วิชาสามัญ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Pre-Test 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 ธ.ค. 2559
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Pre-Test 9 วิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 ธ.ค. 2559
(อ่าน 171)
4 ก.พ. 2562 : ติวสอบ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่ง) จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 ปี 62
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่ง) จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย ชุดที่ 1 ปี 62
(อ่าน 129)
4 ก.พ. 2562 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปย่อสังคมศึกษา จุดออกข้อสอบ เรื่อง สถาบันทางสังคม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปย่อสังคมศึกษา จุดออกข้อสอบ เรื่อง สถาบันทางสังคม
(อ่าน 622)
4 ก.พ. 2562 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปย่อสังคมศึกษา จุดออกข้อสอบ เรื่อง กลไกราคา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปย่อสังคมศึกษา จุดออกข้อสอบ เรื่อง กลไกราคา
(อ่าน 375)
3 ก.พ. 2562 : ศิลปะ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ระบายสีภาพผักและผลไม้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ระบายสีภาพผักและผลไม้
(อ่าน 929)
3 ก.พ. 2562 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน จะรู้ได้อย่างไรว่า เส้นสองเส้นนั้นขนานกันจริงหรือไม่ เส้นขนานต้อง...?
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน จะรู้ได้อย่างไรว่า เส้นสองเส้นนั้นขนานกันจริงหรือไม่ เส้นขนานต้อง...?
(อ่าน 526)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/65 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>