[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

14 ก.ย. 2561 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพประกอบการสอนคณิตศาสตร์ จำนวนนับ 0-9
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพประกอบการสอนคณิตศาสตร์ จำนวนนับ 0-9
(อ่าน 701)
12 ก.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำรูปรถเรื่องคำคล้องจอง เน้นสระและตัวสะกดมาตราเดียวกันมีภาพเปล่าให้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำรูปรถเรื่องคำคล้องจอง เน้นสระและตัวสะกดมาตราเดียวกันมีภาพเปล่าให้
(อ่าน 1584)
11 ก.ย. 2561 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมวดวิชาสังคมศึกษา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมวดวิชาสังคมศึกษา
(อ่าน 615)
10 ก.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอ่านคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบสำหรับระบายสี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอ่านคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบสำหรับระบายสี
(อ่าน 1960)
7 ก.ย. 2561 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ ป.6 จากหนังสือเรียนวิทย์ สสวท.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ ป.6 จากหนังสือเรียนวิทย์ สสวท.
(อ่าน 1239)
4 ก.ย. 2561 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมการจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต ป.4
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมการจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต ป.4
(อ่าน 1041)
4 ก.ย. 2561 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(อ่าน 963)
1 ก.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชีทไวยากรณ์อังกฤษ Chapter 1 เรื่อง คำนาม (NOUN) มีไฮไลท์ใจความสำคัญ ประโยคเด็ด ทริคช่วยจำไว้ให้แล้ว
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชีทไวยากรณ์อังกฤษ Chapter 1 เรื่อง คำนาม (NOUN) มีไฮไลท์ใจความสำคัญ ประโยคเด็ด ทริคช่วยจำไว้ให้แล้ว
(อ่าน 1795)
1 ก.ย. 2561 : ศิลปะ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีนก ไก่ และห่าน มีภาพประกอบสำหรับวาดตาม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีนก ไก่ และห่าน มีภาพประกอบสำหรับวาดตาม
(อ่าน 1357)
31 ส.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์ 104 คำ การใช้ a,an ฝึกแต่งประโยคง่ายๆ ฝึกใช้ This is,That is ฝึกสมาธิด้วยการระบายสี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์ 104 คำ การใช้ a,an ฝึกแต่งประโยคง่ายๆ ฝึกใช้ This is,That is ฝึกสมาธิด้วยการระบายสี
(อ่าน 2022)
31 ส.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือตามรอยจุด ป.1 จำนวน 55 ชุด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือตามรอยจุด ป.1 จำนวน 55 ชุด
(อ่าน 2235)
31 ส.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ What do animals eat? หาของกินให้สิ่งมีชีวิตกัน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ What do animals eat? หาของกินให้สิ่งมีชีวิตกัน
(อ่าน 1626)
30 ส.ค. 2561 : ปก กรอบ พื้นหลัง
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับนำเสนอเตรียมสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับนำเสนอเตรียมสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
(อ่าน 2908)
26 ส.ค. 2561 : ปฐมวัย อนุบาล
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สังเกตภาพไม่เข้าพวก
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สังเกตภาพไม่เข้าพวก
(อ่าน 2655)
25 ส.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน พัดน่ารักๆ สำหรับการผันวรรณยุกต์อักษรกลาง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน พัดน่ารักๆ สำหรับการผันวรรณยุกต์อักษรกลาง
(อ่าน 2896)
23 ส.ค. 2561 : ปฐมวัย อนุบาล
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกลากเส้นพยัญชนะไทย ก-ฮ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกลากเส้นพยัญชนะไทย ก-ฮ
(อ่าน 2603)
22 ส.ค. 2561 : ปฐมวัย อนุบาล
ฟรีสื่อการเรียนการสอน กิจกรรม Matching shadow ให้เด็กๆ จับคู่เงากับรูป
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน กิจกรรม Matching shadow ให้เด็กๆ จับคู่เงากับรูป
(อ่าน 2309)
22 ส.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Ways to introduce yourself วิธีการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Ways to introduce yourself วิธีการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ 15 ข้อ
(อ่าน 2235)
20 ส.ค. 2561 : ปก กรอบ พื้นหลัง
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปกหน้าหลังแฟ้มพัฒนางาน แฟ้มสะสมผลงานสำหรับนักเรียน ขาวดำ ระบายสีได้สวยงาม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ปกหน้าหลังแฟ้มพัฒนางาน แฟ้มสะสมผลงานสำหรับนักเรียน ขาวดำ ระบายสีได้สวยงาม
(อ่าน 4189)
20 ส.ค. 2561 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบพร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์ (สสวท.) รวมปี 2555-2560 ของระดับชั้น ป.3
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบพร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์ (สสวท.) รวมปี 2555-2560 ของระดับชั้น ป.3
(อ่าน 886)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/53 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>