[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

24 พ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เติมตัวอักษรภาษาอังกฤษที่หายไป ฝึกสะกดคำง่ายๆ Fill in the missing letters
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เติมตัวอักษรภาษาอังกฤษที่หายไป ฝึกสะกดคำง่ายๆ Fill in the missing letters
(อ่าน 1801)
24 พ.ย. 2561 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บวกเลขแล้วจับคู่โคนกับ Ice cream ให้ถูกต้อง Ice Cream Math
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บวกเลขแล้วจับคู่โคนกับ Ice cream ให้ถูกต้อง Ice Cream Math
(อ่าน 1009)
23 พ.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำ คำที่มี ร ควบกล้ำรูปไอศครีมโคน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำ คำที่มี ร ควบกล้ำรูปไอศครีมโคน
(อ่าน 2373)
23 พ.ย. 2561 : ความรู้ทั่วไป
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชื่อเดิม 77 จังหวัดเรียงตามตัวอักษร
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชื่อเดิม 77 จังหวัดเรียงตามตัวอักษร
(อ่าน 307)
23 พ.ย. 2561 : ตกแต่งห้องเรียน
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทกลอนส่งเสริมการกินผัก
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บทกลอนส่งเสริมการกินผัก
(อ่าน 1096)
23 พ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เรื่อง คำกริยา verb to be, do does
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เรื่อง คำกริยา verb to be, do does
(อ่าน 1140)
22 พ.ย. 2561 : ตกแต่งห้องเรียน
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวันลอยกระทงหลากหลายรูปแบบ สร้างสรรค์แบบ BBL พัฒนาทักษะการคิด เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติเอง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวันลอยกระทงหลากหลายรูปแบบ สร้างสรรค์แบบ BBL พัฒนาทักษะการคิด เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติเอง
(อ่าน 644)
22 พ.ย. 2561 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ให้เด็กๆ ฝึกทักษะการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ให้เด็กๆ ฝึกทักษะการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก
(อ่าน 908)
22 พ.ย. 2561 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานหาค่าประมาณทศนิยมสองตำแหน่ง พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานหาค่าประมาณทศนิยมสองตำแหน่ง พร้อมเฉลย
(อ่าน 491)
21 พ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ เรื่อง warning signs สัญญาณจราจร
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ เรื่อง warning signs สัญญาณจราจร
(อ่าน 1503)
21 พ.ย. 2561 : O-NET
ฟรีสื่อการเรียนการสอน รวมข้อสอบ O-NET ป.6 ทั้งหมด 16 เรื่อง 1.จำนวนนับ 2.ค่าประมาณ 3.โจทย์ปัญหา 4.ตัวประกอบ 5.เศษส่วน-ทศนิยม 6.เส้นขนาน 7.สมการ 8.แผนผัง 9.สี่เหลี่นม 10.วงกลม 11.ร้อยละ-บัญญัติไตรยางค์ 12.ปริมาตร 13.รูปทรง 14.สถิติ 15.ความน่าจะเป็น 16.แบบร
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน รวมข้อสอบ O-NET ป.6 ทั้งหมด 16 เรื่อง 1.จำนวนนับ 2.ค่าประมาณ 3.โจทย์ปัญหา 4.ตัวประกอบ 5.เศษส่วน-ทศนิยม 6.เส้นขนาน 7.สมการ 8.แผนผัง 9.สี่เหลี่นม 10.วงกลม 11.ร้อยละ-บัญญัติไตรยางค์ 12.ปริมาตร 13.รูปทรง 14.สถิติ 15.ความน่าจะเป็น 16.แ
(อ่าน 417)
20 พ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำกริยา 3 ช่อง 30 คำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำกริยา 3 ช่อง 30 คำ
(อ่าน 1026)
20 พ.ย. 2561 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
(อ่าน 735)
20 พ.ย. 2561 : คลังข้อสอบ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน โจทย์ติวเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน โจทย์ติวเตรียมสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม พร้อมเฉลย
(อ่าน 236)
20 พ.ย. 2561 : NT
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ Pre NT ป.3 ปีการศึกษา 2559
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ Pre NT ป.3 ปีการศึกษา 2559
(อ่าน 493)
20 พ.ย. 2561 : O-NET
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ Pre-Onet พร้อมเฉลย ระดับ ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2554-2560
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ Pre-Onet พร้อมเฉลย ระดับ ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2554-2560
(อ่าน 1371)
20 พ.ย. 2561 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง วงกลม จาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง วงกลม จาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
(อ่าน 400)
19 พ.ย. 2561 : O-NET
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สัญลักษณ์ไฟฟ้า เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สัญลักษณ์ไฟฟ้า เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6
(อ่าน 286)
19 พ.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอานเรื่องราวแล้วตอบคำถามสั้นๆ สำหรับชั้น ป.1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอานเรื่องราวแล้วตอบคำถามสั้นๆ สำหรับชั้น ป.1
(อ่าน 2050)
19 พ.ย. 2561 : ปฐมวัย อนุบาล
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ลากเส้นตามรอยภาพการ์ตูนน่ารักๆ พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ลากเส้นตามรอยภาพการ์ตูนน่ารักๆ พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
(อ่าน 1870)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/59 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>