[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

4 ต.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์และเกมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพอากาศ What's the weather like?
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์และเกมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพอากาศ What's the weather like?
(อ่าน 1171)
3 ต.ค. 2561 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบอัตนัย เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.6 พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบอัตนัย เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.6 พร้อมเฉลย
(อ่าน 382)
3 ต.ค. 2561 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบอัตนัย เรื่อง ร่างกายของเรา ระดับชั้น ป.6 พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบอัตนัย เรื่อง ร่างกายของเรา ระดับชั้น ป.6 พร้อมเฉลย
(อ่าน 334)
3 ต.ค. 2561 : ความรู้ทั่วไป
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างสไลด์นำเสนอการประเมินเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างสไลด์นำเสนอการประเมินเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
(อ่าน 185)
3 ต.ค. 2561 : ความรู้ทั่วไป
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สไลด์นำเสนอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สไลด์นำเสนอการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560
(อ่าน 114)
3 ต.ค. 2561 : สุขศึกษาและพลศึกษา
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
(อ่าน 179)
2 ต.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์ 2 ภาษา ไทยและอังกฤษ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์ 2 ภาษา ไทยและอังกฤษ
(อ่าน 1357)
2 ต.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องบ้าน เปิดปิดคำศัพท์ตรงประตูเพื่อดึงดูดความสนใจนักเรียน house flipbook
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องบ้าน เปิดปิดคำศัพท์ตรงประตูเพื่อดึงดูดความสนใจนักเรียน house flipbook
(อ่าน 983)
2 ต.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเขียนคำศัพท์ห้องต่างๆ ภายในบ้าน home
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเขียนคำศัพท์ห้องต่างๆ ภายในบ้าน home
(อ่าน 656)
2 ต.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพระบายสีคำ ให้นักเรียนระบายสีคำให้ตรงกับภาพให้ถูกต้อง แล้วตัดออกมาอ่าน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพระบายสีคำ ให้นักเรียนระบายสีคำให้ตรงกับภาพให้ถูกต้อง แล้วตัดออกมาอ่าน
(อ่าน 1717)
2 ต.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำรูปวงกลม เรื่อง สระ ระดับ ป.1 ตัดแปะไม้ไอติม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำรูปวงกลม เรื่อง สระ ระดับ ป.1 ตัดแปะไม้ไอติม
(อ่าน 1710)
30 ก.ย. 2561 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1-ม.3
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1-ม.3
(อ่าน 378)
30 ก.ย. 2561 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ที่มีการทด รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ที่มีการทด รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(อ่าน 284)
30 ก.ย. 2561 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 9 กับจำนวนนับไม่เกิน 15
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 9 กับจำนวนนับไม่เกิน 15
(อ่าน 321)
30 ก.ย. 2561 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 8 กับจำนวนนับไม่เกิน 15
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 8 กับจำนวนนับไม่เกิน 15
(อ่าน 195)
30 ก.ย. 2561 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 7 กับจำนวนนับไม่เกิน 15
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 7 กับจำนวนนับไม่เกิน 15
(อ่าน 162)
29 ก.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อปอัพเรื่องห้องต่างๆ ภายในบ้าน ให้นักเรียนติดบานประตูแล้วเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ home sweet home
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อปอัพเรื่องห้องต่างๆ ภายในบ้าน ให้นักเรียนติดบานประตูแล้วเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ home sweet home
(อ่าน 741)
29 ก.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกเขียนคำและฝึกอ่าน คำพื้นฐานระดับชั้น ป.1 ชุดที่ 16-20
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกเขียนคำและฝึกอ่าน คำพื้นฐานระดับชั้น ป.1 ชุดที่ 16-20
(อ่าน 1413)
29 ก.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกเขียนคำและฝึกอ่าน คำพื้นฐานระดับชั้น ป.1 ชุดที่ 11-15
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกเขียนคำและฝึกอ่าน คำพื้นฐานระดับชั้น ป.1 ชุดที่ 11-15
(อ่าน 979)
29 ก.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกเขียนคำและฝึกอ่าน คำพื้นฐานระดับชั้น ป.1 ชุดที่ 6-10
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกเขียนคำและฝึกอ่าน คำพื้นฐานระดับชั้น ป.1 ชุดที่ 6-10
(อ่าน 1292)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/53 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>