[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

19 พ.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้บรรทัดอ่านคำภาษาไทยรูปสัตว์น่ารักๆ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้บรรทัดอ่านคำภาษาไทยรูปสัตว์น่ารักๆ
(อ่าน 1799)
18 พ.ย. 2561 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฟรีสื่อการเรียนการสอน 10 หลักธรรมออกข้อสอบบ่อย ม.ต้น - ม.ปลาย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน 10 หลักธรรมออกข้อสอบบ่อย ม.ต้น - ม.ปลาย
(อ่าน 325)
17 พ.ย. 2561 : คลังข้อสอบ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องพหุนาม พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องพหุนาม พร้อมเฉลย
(อ่าน 235)
17 พ.ย. 2561 : คลังข้อสอบ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเลขยกกำลัง พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเลขยกกำลัง พร้อมเฉลย
(อ่าน 190)
17 พ.ย. 2561 : คลังข้อสอบ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบเข้า ม.4 เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ พร้อมเฉลย
(อ่าน 211)
16 พ.ย. 2561 : O-NET
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559 O-NET ม.6 สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559 O-NET ม.6 สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.
(อ่าน 292)
16 พ.ย. 2561 : O-NET
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559 O-NET ม.3 สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559 O-NET ม.3 สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.
(อ่าน 334)
16 พ.ย. 2561 : O-NET
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559 O-NET ป.6 สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2559 O-NET ป.6 สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.
(อ่าน 318)
15 พ.ย. 2561 : ตกแต่งห้องเรียน
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวันลอยกระทง ตัดตามรอยภาพเด็กหญิงถือกระทงแล้วนำมาติดพื้นหลังวันลอยกระทง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวันลอยกระทง ตัดตามรอยภาพเด็กหญิงถือกระทงแล้วนำมาติดพื้นหลังวันลอยกระทง
(อ่าน 1216)
15 พ.ย. 2561 : O-NET
ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556-2558 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ป.6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556-2558 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ป.6
(อ่าน 652)
14 พ.ย. 2561 : ศิลปะ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพลายเส้น ภาพวาดระบายสี วันลอยกระทง 30 ภาพ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพลายเส้น ภาพวาดระบายสี วันลอยกระทง 30 ภาพ
(อ่าน 2140)
13 พ.ย. 2561 : คลังข้อสอบ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป.4-6 พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป.4-6 พร้อมเฉลย
(อ่าน 293)
12 พ.ย. 2561 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาสังคมศึกษาพร้อมเฉลย ป.2 เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ และ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาสังคมศึกษาพร้อมเฉลย ป.2 เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ และ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
(อ่าน 796)
12 พ.ย. 2561 : ตกแต่งห้องเรียน
ฟรีสื่อการเรียนการสอน มาแปรงฟันกันเถอะ ติดรูปนักเรียนในการ์ตูนรูปเด็กชายเด็กหญิงถือแปรง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน มาแปรงฟันกันเถอะ ติดรูปนักเรียนในการ์ตูนรูปเด็กชายเด็กหญิงถือแปรง
(อ่าน 1036)
12 พ.ย. 2561 : O-NET
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบติว O-NET เรื่อง 1.Map reading 2.Table reading 3.Festivals Around the World reading
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบติว O-NET เรื่อง 1.Map reading 2.Table reading 3.Festivals Around the World reading
(อ่าน 531)
10 พ.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเรื่อง คำอักษรนำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเรื่อง คำอักษรนำ
(อ่าน 2217)
10 พ.ย. 2561 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเวทคณิตทักษะการบวก ชั้น ม.1-3 มี 60 ชุด 1800 ข้อ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเวทคณิตทักษะการบวก ชั้น ม.1-3 มี 60 ชุด 1800 ข้อ
(อ่าน 636)
7 พ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิธีจำ Tense แบบง่ายๆ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน วิธีจำ Tense แบบง่ายๆ
(อ่าน 1880)
7 พ.ย. 2561 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเวทคณิตทักษะการบวก ชั้น ป.4-6 มี 51 ชุด 1600 ข้อ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเวทคณิตทักษะการบวก ชั้น ป.4-6 มี 51 ชุด 1600 ข้อ
(อ่าน 993)
6 พ.ย. 2561 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเวทคณิตทักษะการบวก ชั้น ป.1-3 มี 51 ชุด 1600 ข้อ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเวทคณิตทักษะการบวก ชั้น ป.1-3 มี 51 ชุด 1600 ข้อ
(อ่าน 1115)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/59 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>