[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

1 พ.ย. 2560 : ปก กรอบ พื้นหลัง
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปก พื้นหลังลายการ์ตูนเด็กหญิงเด็กชายและมีลายตัวอักษรภาษาอังกฤษ 15 สี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ปก พื้นหลังลายการ์ตูนเด็กหญิงเด็กชายและมีลายตัวอักษรภาษาอังกฤษ 15 สี
(อ่าน 444)
31 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดการเรียนใบความรู้และแบบทดสอบเรื่อง สระเสียงยาว สำหรับน้องนักเรียนประถมต้น
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดการเรียนใบความรู้และแบบทดสอบเรื่อง สระเสียงยาว สำหรับน้องนักเรียนประถมต้น
(อ่าน 231)
31 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดการเรียนใบความรู้และแบบทดสอบเรื่อง สระเสียงสั้น สำหรับน้องนักเรียนประถมต้น
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดการเรียนใบความรู้และแบบทดสอบเรื่อง สระเสียงสั้น สำหรับน้องนักเรียนประถมต้น
(อ่าน 124)
31 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดการเรียนใบความรู้และแบบทดสอบเรื่อง สระลดรูป สำหรับน้องนักเรียนประถมต้น
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดการเรียนใบความรู้และแบบทดสอบเรื่อง สระลดรูป สำหรับน้องนักเรียนประถมต้น
(อ่าน 94)
31 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดการเรียนใบความรู้และแบบทดสอบเรื่อง สระเปลี่ยนรูป สำหรับน้องนักเรียนประถมต้น
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดการเรียนใบความรู้และแบบทดสอบเรื่อง สระเปลี่ยนรูป สำหรับน้องนักเรียนประถมต้น
(อ่าน 86)
31 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดการเรียนใบความรู้และแบบทดสอบเรื่อง การผันอักษรกลาง สำหรับน้องนักเรียนประถมต้น
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดการเรียนใบความรู้และแบบทดสอบเรื่อง การผันอักษรกลาง สำหรับน้องนักเรียนประถมต้น
(อ่าน 106)
31 ต.ค. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องครัว (Kitchen Vocabulary)
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องครัว (Kitchen Vocabulary)
(อ่าน 471)
31 ต.ค. 2560 : ปก กรอบ พื้นหลัง
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปก พื้นหลัง ลายรูปทรงเรขาคณิตแบบลวดลายสีสันตัดกัน 10 ลาย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ปก พื้นหลัง ลายรูปทรงเรขาคณิตแบบลวดลายสีสันตัดกัน 10 ลาย
(อ่าน 538)
30 ต.ค. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกลากเส้น A-Z ตัวพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็กมีรูปภาพน่ารักๆ ประกอบ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกลากเส้น A-Z ตัวพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็กมีรูปภาพน่ารักๆ ประกอบ
(อ่าน 489)
30 ต.ค. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ป.4 เล่มที่ 1 เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A-Z
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ป.4 เล่มที่ 1 เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A-Z
(อ่าน 359)
30 ต.ค. 2560 : ปก กรอบ พื้นหลัง
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปกรายงาน กรอบ พื้นหลังลายดอกไม้สีแดง 4 มุม 13 ลาย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ปกรายงาน กรอบ พื้นหลังลายดอกไม้สีแดง 4 มุม 13 ลาย
(อ่าน 492)
30 ต.ค. 2560 : แผนการจัดการเรียนรู้
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมนุมอาหาร 40 ชั่วโมง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชุมนุมอาหาร 40 ชั่วโมง
(อ่าน 86)
30 ต.ค. 2560 : ปก กรอบ พื้นหลัง
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปกรายงาน กรอบ พื้นหลัง 13 สี พื้นเปล่าด้านในมีรูปการ์ตูนเด็กชายหญิง 2 คนน่ารักๆ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ปกรายงาน กรอบ พื้นหลัง 13 สี พื้นเปล่าด้านในมีรูปการ์ตูนเด็กชายหญิง 2 คนน่ารักๆ
(อ่าน 665)
29 ต.ค. 2560 : ปฐมวัย อนุบาล
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เครื่องเเต่งกายลายเส้น 35 ภาพ สำหรับน้องๆ อนุบาล ปฐมวัย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เครื่องเเต่งกายลายเส้น 35 ภาพ สำหรับน้องๆ อนุบาล ปฐมวัย
(อ่าน 259)
29 ต.ค. 2560 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ (อายุ 1 วัน - 19 ปี)
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ (อายุ 1 วัน - 19 ปี)
(อ่าน 33)
29 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สะกดคำตามภาพ ตัดกระดาษตัวอักษรแล้วนำมาเรียงสะกดคำตามภาพที่กำหนดให้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สะกดคำตามภาพ ตัดกระดาษตัวอักษรแล้วนำมาเรียงสะกดคำตามภาพที่กำหนดให้
(อ่าน 224)
29 ต.ค. 2560 : ปก กรอบ พื้นหลัง
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ปกสำหรับทำนวัตกรรมลายรูปการ์ตูนเด็ก 3 คนยืนอยู่หน้ากระดานดำ 13 สี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ปกสำหรับทำนวัตกรรมลายรูปการ์ตูนเด็ก 3 คนยืนอยู่หน้ากระดานดำ 13 สี
(อ่าน 313)
29 ต.ค. 2560 : ประวัติศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ผังลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์ ในปัจจุบัน ฉบับย่อโดยสังเขป โดยจัดลำดับสืบตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พุทธศักราช 2396 จนถึงปัจจุบัน) ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ Thai Royal Family
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ผังลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์ ในปัจจุบัน ฉบับย่อโดยสังเขป โดยจัดลำดับสืบตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พุทธศักราช 2396 จนถึงปัจจุบัน) ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ Thai Royal Family
(อ่าน 157)
28 ต.ค. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ธนบัตรและเหรียญของไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ธนบัตรและเหรียญของไทย
(อ่าน 230)
28 ต.ค. 2560 : ปฐมวัย อนุบาล
ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือนิทานประกอบการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เรื่อง หนูแพรวเด็กดี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือนิทานประกอบการสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เรื่อง หนูแพรวเด็กดี
(อ่าน 161)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/28 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>