[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

20 ก.ย. 2561 : ตกแต่งห้องเรียน
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Flash Card อาชีพน่ารักๆ สำหรับตกแต่งห้องหรือเล่นเกม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Flash Card อาชีพน่ารักๆ สำหรับตกแต่งห้องหรือเล่นเกม
(อ่าน 2754)
20 ก.ย. 2561 : ตกแต่งห้องเรียน
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อปอัพรูปสัตว์ ช้าง ม้าลาย เป็ด ควาย สุนัข ปลา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อปอัพรูปสัตว์ ช้าง ม้าลาย เป็ด ควาย สุนัข ปลา
(อ่าน 2293)
18 ก.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษกิจกรรมในชีวิตประจำวัน Routine
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษกิจกรรมในชีวิตประจำวัน Routine
(อ่าน 2502)
18 ก.ย. 2561 : ปฐมวัย อนุบาล
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกเขียนตัวเลขตามรอยประพื้นหลังรูปการ์ตูนสำหรับระบายสีน่ารักๆ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกเขียนตัวเลขตามรอยประพื้นหลังรูปการ์ตูนสำหรับระบายสีน่ารักๆ
(อ่าน 4534)
17 ก.ย. 2561 : ปฐมวัย อนุบาล
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เขียนคำตามรอยประและวาดภาพระบายสีรูปสัตว์น่ารักๆ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เขียนคำตามรอยประและวาดภาพระบายสีรูปสัตว์น่ารักๆ
(อ่าน 3328)
15 ก.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำภาษาไทยรูปหัวใจตัวสะกดตามมาตรา heart
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำภาษาไทยรูปหัวใจตัวสะกดตามมาตรา heart
(อ่าน 2279)
14 ก.ย. 2561 : O-NET
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยข้อสอบจริงภาษาไทย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เฉลยข้อสอบจริงภาษาไทย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558
(อ่าน 452)
14 ก.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกสระภาษาไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกสระภาษาไทย
(อ่าน 1785)
14 ก.ย. 2561 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพประกอบการสอนคณิตศาสตร์ จำนวนนับ 0-9
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพประกอบการสอนคณิตศาสตร์ จำนวนนับ 0-9
(อ่าน 1011)
12 ก.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำรูปรถเรื่องคำคล้องจอง เน้นสระและตัวสะกดมาตราเดียวกันมีภาพเปล่าให้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำรูปรถเรื่องคำคล้องจอง เน้นสระและตัวสะกดมาตราเดียวกันมีภาพเปล่าให้
(อ่าน 2191)
11 ก.ย. 2561 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมวดวิชาสังคมศึกษา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมวดวิชาสังคมศึกษา
(อ่าน 1168)
10 ก.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอ่านคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบสำหรับระบายสี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอ่านคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบสำหรับระบายสี
(อ่าน 2490)
7 ก.ย. 2561 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ ป.6 จากหนังสือเรียนวิทย์ สสวท.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ ป.6 จากหนังสือเรียนวิทย์ สสวท.
(อ่าน 2516)
4 ก.ย. 2561 : วิทยาศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมการจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต ป.4
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมการจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต ป.4
(อ่าน 1714)
4 ก.ย. 2561 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(อ่าน 1811)
1 ก.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชีทไวยากรณ์อังกฤษ Chapter 1 เรื่อง คำนาม (NOUN) มีไฮไลท์ใจความสำคัญ ประโยคเด็ด ทริคช่วยจำไว้ให้แล้ว
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชีทไวยากรณ์อังกฤษ Chapter 1 เรื่อง คำนาม (NOUN) มีไฮไลท์ใจความสำคัญ ประโยคเด็ด ทริคช่วยจำไว้ให้แล้ว
(อ่าน 2140)
1 ก.ย. 2561 : ศิลปะ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีนก ไก่ และห่าน มีภาพประกอบสำหรับวาดตาม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพวาดระบายสีนก ไก่ และห่าน มีภาพประกอบสำหรับวาดตาม
(อ่าน 2256)
31 ส.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์ 104 คำ การใช้ a,an ฝึกแต่งประโยคง่ายๆ ฝึกใช้ This is,That is ฝึกสมาธิด้วยการระบายสี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์ 104 คำ การใช้ a,an ฝึกแต่งประโยคง่ายๆ ฝึกใช้ This is,That is ฝึกสมาธิด้วยการระบายสี
(อ่าน 2517)
31 ส.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือตามรอยจุด ป.1 จำนวน 55 ชุด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือตามรอยจุด ป.1 จำนวน 55 ชุด
(อ่าน 2894)
31 ส.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ What do animals eat? หาของกินให้สิ่งมีชีวิตกัน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ What do animals eat? หาของกินให้สิ่งมีชีวิตกัน
(อ่าน 1910)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/59 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>