[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

10 มิ.ย. 2560 : ปฐมวัย
ฟรีสื่อตัวต่อพยัญชนะไทย 44 ตัว สำหรับเด็กปฐมวัย นักเรียนชั้นประถม นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (อ่านออก เขียนได้)
ฟรีสื่อตัวต่อพยัญชนะไทย 44 ตัว สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (อ่านออก เขียนได้) ชุดตัวต่อพยัญชนะไทย 44 ตัว สีสันสวยงาม กระตุ้นเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และสนใจในการทำกิจกรรม
(อ่าน 1415)
8 มิ.ย. 2560 : ปฐมวัย
ฟรีสื่อใบความรู้บัญชีคำพื้นฐานระดับชั้นอนุบาล จำนวน 242 คำ
แจกฟรีสื่อใบความรู้บัญชีคำพื้นฐานระดับชั้นอนุบาล จำนวน 242 คำ (กระทรวงศึกษาธิการ)
(อ่าน 1440)
9 เม.ย. 2560 : ปฐมวัย
ฟรีใบความรู้บทร้อยกรองแม่ ก กา สำหรับเด็กที่เริ่มหัดอ่าน
แจกฟรีใบความรู้บทร้อยกรองแม่ ก กา สำหรับเด็กที่เริ่มหัดอ่าน แต่งโดย อ.ณัฐพล ผาลีพัฒน์ ข้อมูลจากเว๊ปไซต์ http://www.trueplookpanya.com
(อ่าน 1098)
27 ก.พ. 2560 : ปฐมวัย
ใบงาน Matching hen and egg จับคู่แม่ไก่กับไข่ สำหรับน้องๆ ปฐมวัย เด็กอนุบาล
Matching hen and its egg จับคู่แม่ไก่กับไข่ Print ใส่กระดาษแล้วตัด ให้เด็กเล็ก ฝึกความช่างสังเกตและจับคู่ให้ถูกต้อง Credit : Juf Emmy ,pinterest #activitiesforkid
(อ่าน 1138)
29 พ.ย. 2559 : ปฐมวัย
ฟรีใบงานเส้นประผักผลไม้คำศัทพ์ภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ระดับอนุบาลฝึกลากเส้น
แจกฟรีใบงานเส้นประผักผลไม้คำศัทพ์ภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ระดับอนุบาลฝึกลากเส้น
(อ่าน 2235)
24 พ.ย. 2559 : ปฐมวัย
ฟรีใบงานนับภาพแล้ววงกลมตัวเลขให้ถูกต้อง : Circle Number of The Objects Worksheet
แจกฟรีใบงานนับภาพแล้ววงกลมตัวเลขให้ถูกต้อง : Circle Number of The Objects Worksheet
(อ่าน 1147)
9 พ.ย. 2559 : ปฐมวัย
ฟรีดาวน์โหลด 8 เพลงเต้น ที่เหมาะสำหรับเด็กวัยหัดเดินได้เสริมพัฒนาการเคลื่อนไหวได้อย่างสนุก พร้อมจังหวะเสียงและภาพการ์ตูน
แจกฟรีดาวน์โหลด 8 เพลงเต้น ที่เหมาะสำหรับเด็กวัยหัดเดินได้เสริมพัฒนาการเคลื่อนไหวได้อย่างสนุก พร้อมจังหวะเสียงและภาพการ์ตูน
(อ่าน 1052)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>