[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

11 พ.ย. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบ จำนวน 18 ข้อ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบ จำนวน 18 ข้อ
(อ่าน 415)
11 พ.ย. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา จำนวน 7 ข้อ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา จำนวน 7 ข้อ
(อ่าน 530)
11 พ.ย. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณจำนวนนับ จำนวน 10 ข้อ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณจำนวนนับ จำนวน 10 ข้อ
(อ่าน 445)
11 พ.ย. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ จำนวน 14 ข้อ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ จำนวน 14 ข้อ
(อ่าน 463)
10 พ.ย. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลักที่ไม่มีการทด วิชาคณิตศาสตร์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลักที่ไม่มีการทด วิชาคณิตศาสตร์
(อ่าน 759)
9 พ.ย. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบกิจกรรมที่ 7.5 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ จำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบกิจกรรมที่ 7.5 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ จำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ
(อ่าน 529)
9 พ.ย. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักสิบไปหลักร้อย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักสิบไปหลักร้อย
(อ่าน 402)
9 พ.ย. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ จำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ จากหลักสิบไปหลักร้อย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ จำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ จากหลักสิบไปหลักร้อย
(อ่าน 407)
9 พ.ย. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้หนีบหาผลบวก ผลลบ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้หนีบหาผลบวก ผลลบ
(อ่าน 1209)
4 พ.ย. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 เรื่องการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 100,200,300,...,900
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 เรื่องการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 100,200,300,...,900
(อ่าน 1001)
28 ต.ค. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ธนบัตรและเหรียญของไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ธนบัตรและเหรียญของไทย
(อ่าน 1841)
22 ต.ค. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกนับจำนวนรูปทรงเรขาคณิต
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกนับจำนวนรูปทรงเรขาคณิต
(อ่าน 1327)
10 ต.ค. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์งานรูปเรขาคณิต
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์งานรูปเรขาคณิต
(อ่าน 1301)
10 ต.ค. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบรูปจำนวน มีตัวการ์ตูนเด็กชายเด็กหญิงน่ารักๆ ใส่หมวกนั่งบนรถไฟ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบรูปจำนวน มีตัวการ์ตูนเด็กชายเด็กหญิงน่ารักๆ ใส่หมวกนั่งบนรถไฟ
(อ่าน 1368)
8 ต.ค. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 มี 350 ข้อ 40 หน้า พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 มี 350 ข้อ 40 หน้า พร้อมเฉลย
(อ่าน 1913)
4 ต.ค. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5-6 พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5-6 พร้อมเฉลย
(อ่าน 771)
2 ต.ค. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเลขระดับประถม จงหาผลบวกและผลลบ มีการ์ตูนรูปตัวหนอนหนังสือและกระต่ายน้อย แก้ไขได้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเลขระดับประถม จงหาผลบวกและผลลบ มีการ์ตูนรูปตัวหนอนหนังสือและกระต่ายน้อย แก้ไขได้
(อ่าน 1756)
5 ก.ย. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคิดเลขในใจ (Mental Math) ระดับ 1-5 พร้อมเฉลยและคู่มือการใช้ รวมทั้งหมด 13 เล่ม โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคิดเลขในใจ (Mental Math) ระดับ 1-5 พร้อมเฉลยและคู่มือการใช้ รวมทั้งหมด 13 เล่ม โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(อ่าน 1295)
1 ก.ย. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอน วงกลมไม้หนีบ สูตรคูณ แม่ 1-12
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน วงกลมไม้หนีบ สูตรคูณ แม่ 1-12
(อ่าน 3870)
21 ก.ค. 2560 : คณิตศาสตร์
ฟรีสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เกมส์ 24 ฝึกทักษะบวก ลบ คูณ หาร
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เกมส์ 24 ฝึกทักษะบวก ลบ คูณ หาร ทักษะการแก้ปัญหา
(อ่าน 3007)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>