[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบ จำนวน 18 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2169)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา จำนวน 7 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2927)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณจำนวนนับ จำนวน 10 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2331)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ จำนวน 14 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2172)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลักที่ไม่มีการทด วิชาคณิตศาสตร์

10 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7431)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบกิจกรรมที่ 7.5 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ จำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ

9 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3722)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักสิบไปหลักร้อย

9 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 1480)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ จำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ จากหลักสิบไปหลักร้อย

9 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2037)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้หนีบหาผลบวก ผลลบ

9 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 13626)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 เรื่องการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 100,200,300,...,900

4 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6042)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ธนบัตรและเหรียญของไทย

28 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 15681)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกนับจำนวนรูปทรงเรขาคณิต

22 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7564)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์งานรูปเรขาคณิต

10 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9645)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบรูปจำนวน มีตัวการ์ตูนเด็กชายเด็กหญิงน่ารักๆ ใส่หมวกนั่งบนรถไฟ

10 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6415)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 มี 350 ข้อ 40 หน้า พร้อมเฉลย

8 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 16651)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5-6 พร้อมเฉลย

4 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 11843)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเลขระดับประถม จงหาผลบวกและผลลบ มีการ์ตูนรูปตัวหนอนหนังสือและกระต่ายน้อย แก้ไขได้

2 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9785)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคิดเลขในใจ (Mental Math) ระดับ 1-5 พร้อมเฉลยและคู่มือการใช้ รวมทั้งหมด 13 เล่ม โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

5 ก.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4175)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วงกลมไม้หนีบ สูตรคูณ แม่ 1-12

1 ก.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 26541)

ฟรีสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เกมส์ 24 ฝึกทักษะบวก ลบ คูณ หาร

21 ก.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9849)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>