[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน รู้จักกับอนุกรมเทเลอร์-แมคคลอริน

25 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 1244)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เรื่อง ระบบสมการ

18 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 1878)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์ทบทวน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร พร้อมระบายสีให้สวยงาม

14 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 14735)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะ เรื่อง หน่วยเวลา

2 พ.ย. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 16646)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยวเกี่ยวกับอายุ และการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยวเกี่ยวกับจำนวนเงิน พร้อมเฉลย

11 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3104)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง โคมไฟทรงเรขาคณิตจากโพลีเอททิลีน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

10 ต.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2367)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบซูโดกุระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ปี 2562

25 ก.ย. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3294)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ธงรูปเรขาคณิต 2 มิติใช้ตกแต่งสถานที่หรือติดตามห้องเรียนให้สวยงาม

22 ส.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 8677)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์

2 ส.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2324)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

28 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2733)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน รวมเทคนิคและสูตรคณิต การบวกจำนวนนับ การบวกจำนวนคู่บวก การบวกจำนวนคี่บวก การบวกจำนวนนับยกกำลังสอง การบวกจำนวนนับยกกำลังสาม

27 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5923)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สูตรพื้นที่ผิวและปริมาตร ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก ทรงกรวย ทรงกลม

27 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 12813)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรมใบงานการหาร สำหรับประถม พร้อมเฉลยใช้ Excel สุ่มเปลี่ยนโจทย์ใหม่ได้ กด F9 หรือเมื่อเปิดไฟล์ใหม่ตัวเลขจะเปลี่ยนใหม่เสมอ

20 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5638)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เอกสารใบงานประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เทอม 1 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

2 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4980)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0 การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือ ป.1

31 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 6907)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเขียนเลข 1-100 แบบฮินดูอารบิคในช่องตารางที่กำหนดให้ 100 Chart Puzzles

18 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9563)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง ทิศและแผนผัง พร้อมเฉลย

14 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3828)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง เส้นขนาน พร้อมเฉลย

14 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4552)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง มุมและส่วนของเส้นตรง พร้อมเฉลย

14 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3327)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ พร้อมเฉลย

14 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5409)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>