[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

15 มิ.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านแจกลูกสะกดคำรูปโดนัท donut
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านแจกลูกสะกดคำรูปโดนัท donut
(อ่าน 2677)
13 มิ.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ไตรยางศ์ อักษร 3 หมู่
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ไตรยางศ์ อักษร 3 หมู่
(อ่าน 3446)
12 มิ.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำเรื่อง คำที่มี ห เป็นอักษรนำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำเรื่อง คำที่มี ห เป็นอักษรนำ
(อ่าน 2022)
9 มิ.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำเรื่อง คำที่มีตัวสะกดในมาตราในมาตรา แม่ ก กา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำเรื่อง คำที่มีตัวสะกดในมาตราในมาตรา แม่ ก กา
(อ่าน 2322)
8 มิ.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย คุณครูธนณัฐ์ สุรวงค์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บทเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย คุณครูธนณัฐ์ สุรวงค์
(อ่าน 1512)
3 มิ.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกอ่านสระพร้อมคำที่มีตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกอ่านสระพร้อมคำที่มีตัวสะกด
(อ่าน 2660)
3 มิ.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านคำพื้นฐาน ป.1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านคำพื้นฐาน ป.1
(อ่าน 1807)
3 มิ.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการประสมคำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการประสมคำ
(อ่าน 1868)
31 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง "การอ่าน-เขียนคำประสมสระอู" ของ สพฐ. ป.1 วิชาภาษาไทย ท1.1, ท2.1, ท4.1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง "การอ่าน-เขียนคำประสมสระอู" ของ สพฐ. ป.1 วิชาภาษาไทย ท1.1, ท2.1, ท4.1
(อ่าน 1334)
27 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Bingo Fruits บิงโกผลไม้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Bingo Fruits บิงโกผลไม้
(อ่าน 2403)
25 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน โดเรม่อนตัวหนีบสะกดคำ ผสมสระและพยัญชนะในภาษาไทยให้ออกมาเป็นคำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน โดเรม่อนตัวหนีบสะกดคำ ผสมสระและพยัญชนะในภาษาไทยให้ออกมาเป็นคำ
(อ่าน 2338)
20 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง"การเขียนและอ่านสระอา" ของ สพฐ. ป.1 วิชาภาษาไทย ท 1.1, ท 2.1, ท 4.1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง"การเขียนและอ่านสระอา" ของ สพฐ. ป.1 วิชาภาษาไทย ท 1.1, ท 2.1, ท 4.1
(อ่าน 1719)
20 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง "พยัญชนะ" ของ สพฐ. เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 วิชาภาษาไทย ท 4.1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง "พยัญชนะ" ของ สพฐ. เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 วิชาภาษาไทย ท 4.1
(อ่าน 2268)
20 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สระลดรูป สระเปลี่ยนรูปในบอลลูนสีสันสดใส balloon puzzle
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำสระลดรูป สระเปลี่ยนรูปในบอลลูนสีสันสดใส balloon puzzle
(อ่าน 1936)
19 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือสอนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based Learning โดยอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือสอนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based Learning โดยอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา
(อ่าน 1531)
18 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำยืดหดได้รูปสัตว์สามารถเพิ่มเติมคำแก้ไขได้ animal zigzag
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำยืดหดได้รูปสัตว์สามารถเพิ่มเติมคำแก้ไขได้ animal zigzag
(อ่าน 1710)
17 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง "การเตรียมความพร้อมนักเรียน ป.1" ของ สพฐ.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง "การเตรียมความพร้อมนักเรียน ป.1" ของ สพฐ.
(อ่าน 1447)
8 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานตัดภาพแล้วนำมาจับคู่กับคำตามมาตราตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานตัดภาพแล้วนำมาจับคู่กับคำตามมาตราตัวสะกด
(อ่าน 2270)
30 เม.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดสนุกกับภาษาไทย อ่านเขียนพยัญชนะไทย 44 ตัว เรียนรู้สระ การผสมพยัญชนะและฝึกอ่านประโยคสั้นๆ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดสนุกกับภาษาไทย อ่านเขียนพยัญชนะไทย 44 ตัว เรียนรู้สระ การผสมพยัญชนะและฝึกอ่านประโยคสั้นๆ
(อ่าน 2900)
25 มี.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคำพื้นฐาน ป.1 เขียนคำให้ถูกต้องและฝึกอ่าน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคำพื้นฐาน ป.1 เขียนคำให้ถูกต้องและฝึกอ่าน
(อ่าน 3565)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>