[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

10 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์โดมิโนพยัญชนะไทย ก-ฮ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์โดมิโนพยัญชนะไทย ก-ฮ
(อ่าน 5653)
10 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องคำอุทาน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องคำอุทาน
(อ่าน 819)
8 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องคำสรรพนาม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องคำสรรพนาม
(อ่าน 1097)
7 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ สถาบันภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ สถาบันภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ
(อ่าน 1417)
7 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกประสมคำมาตราแม่ ก กา เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนของนักเรียน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกประสมคำมาตราแม่ ก กา เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนของนักเรียน
(อ่าน 1513)
7 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอ่านคำกลอนสระ สำหรับ ป.1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอ่านคำกลอนสระ สำหรับ ป.1
(อ่าน 4065)
5 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพสะกดคำตามมาตรา แบบวิธีการทำป๊อบอัพสะกดคำตามมาตรา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพสะกดคำตามมาตรา แบบวิธีการทำป๊อบอัพสะกดคำตามมาตรา
(อ่าน 1696)
4 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานสำนวนไทยชั้น ป.6 บอกสำนวน ความหมาย แต่งประโยคตามภาพสำนวนสุภาษิต แก้ไขดัดแปลงเพิ่มสำนวนได้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานสำนวนไทยชั้น ป.6 บอกสำนวน ความหมาย แต่งประโยคตามภาพสำนวนสุภาษิต แก้ไขดัดแปลงเพิ่มสำนวนได้
(อ่าน 2509)
3 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพื้นฐาน ป.1 ขนาดกระดาษ A5
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพื้นฐาน ป.1 ขนาดกระดาษ A5
(อ่าน 1451)
3 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท กาพย์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท กาพย์
(อ่าน 909)
3 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพ้องเสียง กรอบรูปรังผึ้ง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพ้องเสียง กรอบรูปรังผึ้ง
(อ่าน 4319)
3 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน พวงองุ่นสระติดผนัง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน พวงองุ่นสระติดผนัง
(อ่าน 1541)
2 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคำคล้องจองมาตราตัวสะกดแบบโยงเส้นจับคู่สำหรับนักเรียนประถม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคำคล้องจองมาตราตัวสะกดแบบโยงเส้นจับคู่สำหรับนักเรียนประถม
(อ่าน 4252)
2 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำสระ ป.1 กรอบวงกลมสำหรับตัดแปะไม้ไอติม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำสระ ป.1 กรอบวงกลมสำหรับตัดแปะไม้ไอติม
(อ่าน 2283)
1 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท กลอน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท กลอน
(อ่าน 1205)
30 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และน้อยไปหามากรูปโอ่งแก้ไขตัวเลขได้ สำหรับเด็กประถมต้น
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และน้อยไปหามากรูปโอ่งแก้ไขตัวเลขได้ สำหรับเด็กประถมต้น
(อ่าน 2776)
29 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกอ่านแปลความ ตีความ สำหรับเด็กประถมต้น
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกอ่านแปลความ ตีความ สำหรับเด็กประถมต้น
(อ่าน 1704)
29 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานบทร้อยกรองของตามารถไฟ ฝึกอ่านและคัดตามพร้อมระบายสี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานบทร้อยกรองของตามารถไฟ ฝึกอ่านและคัดตามพร้อมระบายสี
(อ่าน 1347)
29 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท โคลง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท โคลง
(อ่าน 843)
28 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกผันวรรณยุกต์ หมวดอักษรกลาง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกผันวรรณยุกต์ หมวดอักษรกลาง
(อ่าน 2285)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>