[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

17 ส.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือคำพื้นฐาน ป.1 ตัวกลม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือคำพื้นฐาน ป.1 ตัวกลม
(อ่าน 1508)
17 ส.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือคำพื้นฐาน ป.1 ตัวเหลี่ยม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดลายมือคำพื้นฐาน ป.1 ตัวเหลี่ยม
(อ่าน 1207)
22 ก.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่องบิงโก สระ -า
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่องบิงโก สระ -า
(อ่าน 2798)
16 ก.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด
(อ่าน 6341)
11 ก.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่องไตรยางศ์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย เรื่องไตรยางศ์
(อ่าน 2169)
7 มิ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบความรู้กลอนช่วยจำ คำที่มี "จ" สะกด คำที่มี "ญ" สะกด คำที่ใช้ "ทร" คำที่ใช้ "บรร" คำที่ใช้ "บัน" คำไทยแท้ที่ใช้ไม้ม้วน "ใ"
แจกฟรีสื่อใบความรู้กลอนช่วยจำ คำที่มี "จ" สะกด คำที่มี "ญ" สะกด คำที่ใช้ "ทร" คำที่ใช้ "บรร" คำที่ใช้ "บัน" คำไทยแท้ที่ใช้ไม้ม้วน "ใ"
(อ่าน 3446)
7 มิ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบความรู้เรื่องคำบุพบทในภาษาไทย
แจกฟรีสื่อใบความรู้เรื่องคำบุพบทในภาษาไทย
(อ่าน 2294)
7 มิ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบความรู้เรื่องคำกริยาในภาษาไทย
แจกฟรีสื่อใบความรู้เรื่องคำกริยาในภาษาไทย
(อ่าน 2354)
5 มิ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบความรู้เรื่องคำสรรพนามในภาษาไทย
แจกฟรีสื่อใบความรู้เรื่องคำสรรพนามในภาษาไทย
(อ่าน 2128)
5 มิ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบความรู้เรื่องคำนามในภาษาไทย
แจกฟรีสื่อใบความรู้เรื่องคำนามในภาษาไทย
(อ่าน 2134)
5 มิ.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบความรู้หลักภาษาไทย ประโยคเพื่อการสื่อสาร
แจกฟรีสื่อใบความรู้หลักภาษาไทย ประโยคเพื่อการสื่อสาร
(อ่าน 2867)
31 พ.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบงานอ่านคล่อง เขียนคล่อง พยัญชนะไทย 44 ตัว
แจกฟรีสื่อใบงานอ่านคล่อง เขียนคล่อง พยัญชนะไทย 44 ตัว
(อ่าน 3730)
31 พ.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบงานอักษรสามหมู่ การฝึกผันวรรณยุกต์
แจกฟรีสื่อใบงานอักษรสามหมู่ การฝึกผันวรรณยุกต์
(อ่าน 5213)
29 พ.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบความรู้วันภาษาไทยแห่งชาติและกำเนิดอักษรไทย
แจกฟรีสื่อใบความรู้วันภาษาไทยแห่งชาติและกำเนิดอักษรไทย
(อ่าน 2487)
27 พ.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบความรู้บัญชีคำพื้นฐานชั้น ป.5
แจกฟรีสื่อใบความรู้บัญชีคำพื้นฐานชั้น ป.5 แบบคละคำ กระทรวงศึกษาธิการ
(อ่าน 5939)
26 พ.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบงานเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการวันสุนทรภู่
แจกฟรีสื่อใบงานเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการวันสุนทรภู่
(อ่าน 3464)
25 พ.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อใบความรู้วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ประวัติวันสุนทรภู่
แจกฟรีสื่อใบความรู้วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ประวัติวันสุนทรภู่ ภาพประกอบการสอน ชุด วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ประวัติวันสุนทรภู่ สาระวิชาภาษาไทย และสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมบูรณาการกับกิจกรรมของโรงเรียนได้อีกด้วย ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ http://scoop.mthai.
(อ่าน 2765)
18 พ.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อหนังสือนิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน
ฟรีสื่อหนังสือนิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1 ชุด สระเดี่ยวพาเพลิน
(อ่าน 2591)
10 พ.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อแบบฝึกและเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปัญหาเรื่องการอ่านสะกดคำ
แจกฟรีสื่อแบบฝึกและเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปัญหาเรื่องการอ่านสะกดคำ
(อ่าน 1494)
3 พ.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีใบความรู้ลักษณนาม
สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง "ลักษณนาม" ขอบคุณสื่อสวย ๆ โดย Pattharaporn Duangprasert กลุ่มพลิกโฉมโรงเรียน ด้วยแนวคิด BBL
(อ่าน 1602)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>