[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำฝึกอ่าน สระ โ- ะ มีตัวสะกด

15 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 9811)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม สำหรับจัดบอร์ด

9 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 15391)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดคัดแล้วอ่าน ด เป็นพยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด

9 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 3166)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกชุดที่ 2 สระอัว ลดรูป เพื่อแก้ไขความบกพร่องทางด้านการอ่านและการเขียน

2 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6274)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกชุดที่ 1 สระโอะ ลดรูป เพื่อแก้ไขความบกพร่องทางด้านการอ่านและการเขียน

30 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4318)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมกระถางสระอึที่รัก ประสมพยัญชนะต้นกับสระ อี ให้ถูกต้อง

28 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4422)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคัดแล้วอ่าน จ พยัญชนะต้น ประสมสระ -ะ มีตัวสะกด

26 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 3065)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดเล่มเล็ก บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 708 คำ

24 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 24673)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพื้นฐานระดับชั้น ป.1 มีภาพตัวการ์ตูนรูปสัตว์ประกอบน่ารักๆ

20 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6807)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกอ่านสระภาษาไทยมีลายคิตตี้น่ารักๆ ประกอบ

20 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4669)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดคำพื้นฐาน ป.1 จำนวน 708 คำ 24 หน้า

17 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6196)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านแจกลูกสะกดคำรูปโดนัท donut

15 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8609)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ไตรยางศ์ อักษร 3 หมู่

13 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 13984)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำเรื่อง คำที่มี ห เป็นอักษรนำ

12 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8601)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำเรื่อง คำที่มีตัวสะกดในมาตราในมาตรา แม่ ก กา

9 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 14388)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำนาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย คุณครูธนณัฐ์ สุรวงค์

8 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 3633)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกอ่านสระพร้อมคำที่มีตัวสะกด

3 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 12213)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านคำพื้นฐาน ป.1

3 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5424)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการประสมคำ

3 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 7872)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง "การอ่าน-เขียนคำประสมสระอู" ของ สพฐ. ป.1 วิชาภาษาไทย ท1.1, ท2.1, ท4.1

31 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5701)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>