[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

27 ม.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีแบบฝึกอ่านบทร้อยกรอง อักษรนำ คำที่มี ห นำ ล
ฟรีแบบฝึกอ่านบทร้อยกรอง อักษรนำ คำที่มี ห นำ ล
(อ่าน 4097)
4 ม.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอนไม้หนีบสะกดคำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอนไม้หนีบสะกดคำ
(อ่าน 5354)
26 ธ.ค. 2559 : ภาษาไทย
ฟรีใบความรู้การอ่านอักษรนำ
แจกฟรีใบความรู้การอ่านอักษรนำ
(อ่าน 2109)
7 ธ.ค. 2559 : ภาษาไทย
ฟรีใบความรู้บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.4
แจกฟรีใบความรู้บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.4
(อ่าน 7992)
7 ธ.ค. 2559 : ภาษาไทย
ฟรีใบความรู้บัญชีคำพื้นฐานชั้น ป.3
แจกฟรีใบความรู้บัญชีคำพื้นฐานชั้น ป.3
(อ่าน 10703)
5 ธ.ค. 2559 : ภาษาไทย
ฟรีใบความรู้ บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.2
แจกฟรีใบความรู้ บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.2
(อ่าน 15170)
28 พ.ย. 2559 : ภาษาไทย
ฟรีใบความรู้ บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.1
แจกฟรีใบความรู้ บัญชีคำพื้นฐาน ชั้น ป.1
(อ่าน 10710)
20 พ.ย. 2559 : ภาษาไทย
ฟรีภาพโปสเตอร์ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
แจกฟรีภาพโปสเตอร์ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
(อ่าน 8955)
18 พ.ย. 2559 : ภาษาไทย
ฟรีใบความรู้อ่านจำคำกลอน ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก
แจกฟรีใบความรู้อ่านจำคำกลอน ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก
(อ่าน 2993)
18 พ.ย. 2559 : ภาษาไทย
ฟรีใบความรู้บทอาขยานระดับประถม
แจกฟรีใบความรู้บทอาขยานระดับประถม
(อ่าน 3476)
18 พ.ย. 2559 : ภาษาไทย
ฟรีใบความรู้แบบฝึกอ่าน บทร้อยกรองอักษรนำ คำที่มี ห นำ ญ คำที่มี ห นำ น คำที่มี ห นำ ง คำที่มี ห นำ ง คำที่มี ห นำ ง คำที่มี ห นำ ร คำที่มี ห นำ ว
แจกฟรีใบความรู้แบบฝึกอ่าน บทร้อยกรองอักษรนำ คำที่มี ห นำ ญ คำที่มี ห นำ น คำที่มี ห นำ ง คำที่มี ห นำ ง คำที่มี ห นำ ง คำที่มี ห นำ ร คำที่มี ห นำ ว
(อ่าน 4540)
13 พ.ย. 2559 : ภาษาไทย
ฟรีแบบฝึกหัดการอ่านจับใจความ จากนิทานสั้นๆ
แจกฟรีแบบฝึกหัดการอ่านจับใจความ จากนิทานสั้นๆ
(อ่าน 7555)
1 พ.ย. 2559 : ภาษาไทย
ฟรีบทอาขยานภาษาไทยระดับประถม มัธยม พร้อมไฟล์ MP3
แจกฟรีบทอาขยานภาษาไทย ระดับประถม มัธยม พร้อมไฟล์ MP3
(อ่าน 8480)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/10
<< 10 >>