[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

12 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ดินสอมาตราตัวสะกด 9 มาตรา นำไปปรับรูปแบบคำใหม่ให้เหมาะสมกับเด็กๆได้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ดินสอมาตราตัวสะกด 9 มาตรา นำไปปรับรูปแบบคำใหม่ให้เหมาะสมกับเด็กๆได้
(อ่าน 4191)
12 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำรูปเสื้อเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำรูปเสื้อเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
(อ่าน 1542)
12 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือมานีมานะ ป.1 เล่ม 1 หลักสูตร 2521
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือมานีมานะ ป.1 เล่ม 1 หลักสูตร 2521
(อ่าน 755)
11 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำภาษาไทย ป.3 มีภาพประกอบสีสันสวยงาม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำภาษาไทย ป.3 มีภาพประกอบสีสันสวยงาม
(อ่าน 7176)
10 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์โดมิโนพยัญชนะไทย ก-ฮ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์โดมิโนพยัญชนะไทย ก-ฮ
(อ่าน 7838)
10 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องคำอุทาน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องคำอุทาน
(อ่าน 1007)
8 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องคำสรรพนาม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องคำสรรพนาม
(อ่าน 1362)
7 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ สถาบันภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ สถาบันภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ
(อ่าน 1737)
7 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกประสมคำมาตราแม่ ก กา เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนของนักเรียน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกประสมคำมาตราแม่ ก กา เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนของนักเรียน
(อ่าน 2008)
7 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอ่านคำกลอนสระ สำหรับ ป.1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอ่านคำกลอนสระ สำหรับ ป.1
(อ่าน 5871)
5 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพสะกดคำตามมาตรา แบบวิธีการทำป๊อบอัพสะกดคำตามมาตรา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพสะกดคำตามมาตรา แบบวิธีการทำป๊อบอัพสะกดคำตามมาตรา
(อ่าน 2239)
4 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานสำนวนไทยชั้น ป.6 บอกสำนวน ความหมาย แต่งประโยคตามภาพสำนวนสุภาษิต แก้ไขดัดแปลงเพิ่มสำนวนได้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานสำนวนไทยชั้น ป.6 บอกสำนวน ความหมาย แต่งประโยคตามภาพสำนวนสุภาษิต แก้ไขดัดแปลงเพิ่มสำนวนได้
(อ่าน 3723)
3 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพื้นฐาน ป.1 ขนาดกระดาษ A5
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพื้นฐาน ป.1 ขนาดกระดาษ A5
(อ่าน 1937)
3 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท กาพย์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท กาพย์
(อ่าน 1087)
3 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพ้องเสียง กรอบรูปรังผึ้ง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพ้องเสียง กรอบรูปรังผึ้ง
(อ่าน 6387)
3 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน พวงองุ่นสระติดผนัง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน พวงองุ่นสระติดผนัง
(อ่าน 1879)
2 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคำคล้องจองมาตราตัวสะกดแบบโยงเส้นจับคู่สำหรับนักเรียนประถม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคำคล้องจองมาตราตัวสะกดแบบโยงเส้นจับคู่สำหรับนักเรียนประถม
(อ่าน 6479)
2 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำสระ ป.1 กรอบวงกลมสำหรับตัดแปะไม้ไอติม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำสระ ป.1 กรอบวงกลมสำหรับตัดแปะไม้ไอติม
(อ่าน 3118)
1 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท กลอน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท กลอน
(อ่าน 1459)
30 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และน้อยไปหามากรูปโอ่งแก้ไขตัวเลขได้ สำหรับเด็กประถมต้น
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และน้อยไปหามากรูปโอ่งแก้ไขตัวเลขได้ สำหรับเด็กประถมต้น
(อ่าน 4024)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/14 ->
<< 10 11 12 13 14 >>