[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน Bingo Fruits บิงโกผลไม้

27 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 9203)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โดเรม่อนตัวหนีบสะกดคำ ผสมสระและพยัญชนะในภาษาไทยให้ออกมาเป็นคำ

25 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 9321)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง"การเขียนและอ่านสระอา" ของ สพฐ. ป.1 วิชาภาษาไทย ท 1.1, ท 2.1, ท 4.1

20 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4679)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง "พยัญชนะ" ของ สพฐ. เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 วิชาภาษาไทย ท 4.1

20 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 7559)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สระลดรูป สระเปลี่ยนรูปในบอลลูนสีสันสดใส balloon puzzle

20 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8064)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือสอนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based Learning โดยอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

19 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4016)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำยืดหดได้รูปสัตว์สามารถเพิ่มเติมคำแก้ไขได้ animal zigzag

18 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 19527)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง "การเตรียมความพร้อมนักเรียน ป.1" ของ สพฐ.

17 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 9254)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานตัดภาพแล้วนำมาจับคู่กับคำตามมาตราตัวสะกด

8 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5425)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดสนุกกับภาษาไทย อ่านเขียนพยัญชนะไทย 44 ตัว เรียนรู้สระ การผสมพยัญชนะและฝึกอ่านประโยคสั้นๆ

30 เม.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8039)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคำพื้นฐาน ป.1 เขียนคำให้ถูกต้องและฝึกอ่าน

25 มี.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5789)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานสระ อะ นำตัวอักษรตามภาพสัตว์ไปสะกดกับสระที่กำหนดให้

25 มี.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5427)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทอาขยานพร้อมพื้นหลังและลายสวยๆ ประกอบ 35 บทกลอน

22 มี.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5576)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

17 มี.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 10403)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำกลอนช่วยจำคำในภาษาไทย คำที่ใช้สระใอไม้ม้วน การใช้ไม้มลาย การใช้บัน การใช้บรร คำที่ใช้ ญ หญิงสะกด คำที่ใช้ ล ลิงสะกด คำที่ใช้ จ จานสะกด คำที่ใช้ ทร ออกเสียง ซ

8 มี.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 12147)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป

27 ก.พ. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4124)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 7 คำที่มีตัวการันต์

27 ก.พ. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 3340)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3 คำที่ไม่มีตัวสะกดและคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา

27 ก.พ. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 3607)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำ 20 คำไทยที่มักเขียนผิด

27 ม.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 12090)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำ เรื่อง คำพ้องเสียง 64 คำ พื้นหลังรูปกระจก

27 ม.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 21991)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/20 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>