[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

24 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกเขียนสะกดคำทบทวนการอ่านและเขียนสำหรับน้องๆ ประถม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกเขียนสะกดคำทบทวนการอ่านและเขียนสำหรับน้องๆ ประถม
(อ่าน 2613)
23 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำในภาษาไทย เรื่อง คำอุทาน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำในภาษาไทย เรื่อง คำอุทาน
(อ่าน 3713)
22 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย เกมเศรษฐีเขียนสะกดคำ ระดับชั้น ม.1-3
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย เกมเศรษฐีเขียนสะกดคำ ระดับชั้น ม.1-3
(อ่าน 7878)
21 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ป.1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ป.1
(อ่าน 3062)
21 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเติมคำตามรูปภาพ 48 คำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเติมคำตามรูปภาพ 48 คำ
(อ่าน 2000)
21 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้น ป.1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้น ป.1
(อ่าน 1845)
21 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำในภาษาไทย เรื่อง คำสันธาน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำในภาษาไทย เรื่อง คำสันธาน
(อ่าน 3767)
21 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำในภาษาไทย เรื่อง คำวิเศษณ์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำในภาษาไทย เรื่อง คำวิเศษณ์
(อ่าน 3404)
19 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ป.2
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ป.2
(อ่าน 4133)
19 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ป.3
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนบัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ป.3
(อ่าน 2680)
19 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเขียนตามรอยประ ชุด สระภาษาไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเขียนตามรอยประ ชุด สระภาษาไทย
(อ่าน 7143)
19 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเขียนตามรอยประ ชุด พยัญชนะไทย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเขียนตามรอยประ ชุด พยัญชนะไทย
(อ่าน 4412)
18 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 เรื่อง ผสมผสานเรื่องราว
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 เรื่อง ผสมผสานเรื่องราว
(อ่าน 1164)
18 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 เรื่อง กวีแว่วหวาน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 เรื่อง กวีแว่วหวาน
(อ่าน 1020)
18 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 เรื่อง เมืองไทยมีดี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 เรื่อง เมืองไทยมีดี
(อ่าน 1460)
18 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 เรื่อง อาหารปลอดภัย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 เรื่อง อาหารปลอดภัย
(อ่าน 1075)
18 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 เรื่อง เด็กดีทำอย่างไร
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 เรื่อง เด็กดีทำอย่างไร
(อ่าน 1123)
17 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 เรื่อง นิทานเจริญใจ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 เรื่อง นิทานเจริญใจ
(อ่าน 1499)
17 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 เรื่อง สี่ขาพาเพลิน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 เรื่อง สี่ขาพาเพลิน
(อ่าน 969)
17 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 เรื่อง นานาสัตว์หรรษา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.2 เรื่อง นานาสัตว์หรรษา
(อ่าน 1077)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/15 ->
<< 10 11 12 13 14 15 >>