[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกอ่านตามสระ แยกสีระหว่างสระและวรรณยุกต์เพื่อจดจำได้ง่าย

20 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 16094)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกซ่อมเสริมอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-3 เล่ม 1

18 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8588)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกอ่านแล้วคัดประโยคตามรอยประ จากหนังสือเก่งภาษาไทย

18 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 14475)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำพื้นหลังลายสวยงามสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมแต่งประโยค

11 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6976)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแต่งประโยค ป.1 ตามมาตราตัวสะกด

9 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 22252)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเขียนตามรอยปะ ก-ฮ ช่วยฝึกสมาธิและการฝึกเขียนตัวหนังสือให้สวยงาม

7 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 28438)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมวันพ่อและวันชาติให้นักเรียนได้ฝึกฝนการย่อความและการเขียนเรื่องจากภาพ ประกอบเป็นเล่มสวยงาม

3 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 7384)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง ตัวเลขไทย ป.6

3 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 13825)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำ คำที่มี ร ควบกล้ำรูปไอศครีมโคน

23 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 10284)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอานเรื่องราวแล้วตอบคำถามสั้นๆ สำหรับชั้น ป.1

19 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8236)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้บรรทัดอ่านคำภาษาไทยรูปสัตว์น่ารักๆ

19 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 15563)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเรื่อง คำอักษรนำ

10 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6579)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้หลักภาษาพร้อมแบบฝึกหัด เรื่อง คำนาม

29 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6825)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้หลักภาษาพร้อมแบบฝึกหัด เรื่อง พยางค์และคำ

29 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5887)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน อ่านภาษาไทยให้เก่ง 1 ระดับชั้น ป.1 โดยคุณครูยุพิน มีจำนงค์

7 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5641)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพระบายสีคำ ให้นักเรียนระบายสีคำให้ตรงกับภาพให้ถูกต้อง แล้วตัดออกมาอ่าน

2 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5571)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำรูปวงกลม เรื่อง สระ ระดับ ป.1 ตัดแปะไม้ไอติม

2 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5854)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกเขียนคำและฝึกอ่าน คำพื้นฐานระดับชั้น ป.1 ชุดที่ 16-20

29 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4203)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกเขียนคำและฝึกอ่าน คำพื้นฐานระดับชั้น ป.1 ชุดที่ 11-15

29 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 3472)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกเขียนคำและฝึกอ่าน คำพื้นฐานระดับชั้น ป.1 ชุดที่ 6-10

29 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 3347)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>