[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

7 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ สถาบันภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ สถาบันภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ
(อ่าน 808)
7 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกประสมคำมาตราแม่ ก กา เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนของนักเรียน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกประสมคำมาตราแม่ ก กา เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนของนักเรียน
(อ่าน 597)
7 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอ่านคำกลอนสระ สำหรับ ป.1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกอ่านคำกลอนสระ สำหรับ ป.1
(อ่าน 1236)
5 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพสะกดคำตามมาตรา แบบวิธีการทำป๊อบอัพสะกดคำตามมาตรา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพสะกดคำตามมาตรา แบบวิธีการทำป๊อบอัพสะกดคำตามมาตรา
(อ่าน 857)
4 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานสำนวนไทยชั้น ป.6 บอกสำนวน ความหมาย แต่งประโยคตามภาพสำนวนสุภาษิต แก้ไขดัดแปลงเพิ่มสำนวนได้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานสำนวนไทยชั้น ป.6 บอกสำนวน ความหมาย แต่งประโยคตามภาพสำนวนสุภาษิต แก้ไขดัดแปลงเพิ่มสำนวนได้
(อ่าน 1041)
3 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพื้นฐาน ป.1 ขนาดกระดาษ A5
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพื้นฐาน ป.1 ขนาดกระดาษ A5
(อ่าน 577)
3 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท กาพย์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท กาพย์
(อ่าน 400)
3 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพ้องเสียง กรอบรูปรังผึ้ง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำพ้องเสียง กรอบรูปรังผึ้ง
(อ่าน 1906)
3 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน พวงองุ่นสระติดผนัง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน พวงองุ่นสระติดผนัง
(อ่าน 747)
2 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคำคล้องจองมาตราตัวสะกดแบบโยงเส้นจับคู่สำหรับนักเรียนประถม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคำคล้องจองมาตราตัวสะกดแบบโยงเส้นจับคู่สำหรับนักเรียนประถม
(อ่าน 1423)
2 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำสระ ป.1 กรอบวงกลมสำหรับตัดแปะไม้ไอติม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำสระ ป.1 กรอบวงกลมสำหรับตัดแปะไม้ไอติม
(อ่าน 813)
1 ต.ค. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท กลอน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท กลอน
(อ่าน 597)
30 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และน้อยไปหามากรูปโอ่งแก้ไขตัวเลขได้ สำหรับเด็กประถมต้น
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และน้อยไปหามากรูปโอ่งแก้ไขตัวเลขได้ สำหรับเด็กประถมต้น
(อ่าน 877)
29 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกอ่านแปลความ ตีความ สำหรับเด็กประถมต้น
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกอ่านแปลความ ตีความ สำหรับเด็กประถมต้น
(อ่าน 1005)
29 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานบทร้อยกรองของตามารถไฟ ฝึกอ่านและคัดตามพร้อมระบายสี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานบทร้อยกรองของตามารถไฟ ฝึกอ่านและคัดตามพร้อมระบายสี
(อ่าน 538)
29 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท โคลง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำประพันธ์ประเภท โคลง
(อ่าน 381)
28 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกผันวรรณยุกต์ หมวดอักษรกลาง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกผันวรรณยุกต์ หมวดอักษรกลาง
(อ่าน 885)
26 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดคำพื้นฐาน ป.1 มีเส้นบรรทัดเขียนข้างคำที่กำหนด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคัดคำพื้นฐาน ป.1 มีเส้นบรรทัดเขียนข้างคำที่กำหนด
(อ่าน 1681)
26 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกอ่านและเขียนคำบัญชีพื้นฐานชั้น ป.1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกอ่านและเขียนคำบัญชีพื้นฐานชั้น ป.1
(อ่าน 469)
26 ก.ย. 2560 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกภาษาไทย เติมสระ ใ,ไ ลงในช่องว่าง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกภาษาไทย เติมสระ ใ,ไ ลงในช่องว่าง
(อ่าน 1824)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>