[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้บรรทัดสะกดคำ

20 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 13746)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเรื่อง มาตราตัวสะกด นำคำที่อยู่ในกระดองเต่าไปเขียนในไข่เต่าให้ตรงกับมาตราตัวสะกด

3 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 27912)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง คำพ้องความหรือคำไวพจน์ นำคำไวพจน์ไปใส่ให้ตรงกับคำที่มีความหมายเหมือนกัน พร้อมเฉลย

2 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 30512)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำที่ประสมด้วยสระอาและสระอี ระบายสีคำที่ประสมด้วยสระอาและสระอี

30 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 20405)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย เรื่อง อักษรกลาง ระบายสีคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง พร้อมเฉลย

30 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 16845)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาภาษาไทย ชั้น ป.4 เรื่อง คำควบแท้

25 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 11030)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปความรู้วิชาภาษาไทย 191 หน้า สำหรับเตรียมสอบ

25 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 4596)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับรูปดินสอน่ารัก เรื่อง มาตราตัวสะกด

23 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8697)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมวันวันสุนทรภู่ ชั้น ป.1-6

21 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 6008)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแบบฝึกคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการ ป.1-6

18 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 15982)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบประกวดคัดลายมือวันสุนทรภู่

18 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 14234)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ดอกไม้สระสำหรับตกแต่งห้องหรือใช้เป็นสื่อประกอบการสอน

17 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 17607)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ภาพรถยนต์เปล่ามีช่องว่างสำหรับการผันอักษร

6 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5721)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวทางการคัดลายมือตามแบบอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ

1 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 5180)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทย ภาษาพาที ใบโบกใบบัว ป.1 ให้นักเรียนบอกอวัยวะของรูปช้าง

1 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 10537)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเขียนเรื่องจากภาพ 14 ภาพ

30 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 23550)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน Jigsaw จิ๊กซอว์ลักษณะนาม

24 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 8835)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน Jigsaw จิ๊กซอว์มาตราตัวสะกด

24 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 13343)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำเรียกตัวเลขในภาษาไทย

23 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 2421)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกมาตราตัวสะกด

17 เม.ย. 2562 : หมวดหมู่ ภาษาไทย (อ่าน 16233)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>