[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

3 มิ.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกอ่านสระพร้อมคำที่มีตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกอ่านสระพร้อมคำที่มีตัวสะกด
(อ่าน 4489)
3 มิ.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านคำพื้นฐาน ป.1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการอ่านคำพื้นฐาน ป.1
(อ่าน 2615)
3 มิ.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการประสมคำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการประสมคำ
(อ่าน 3062)
31 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง "การอ่าน-เขียนคำประสมสระอู" ของ สพฐ. ป.1 วิชาภาษาไทย ท1.1, ท2.1, ท4.1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง "การอ่าน-เขียนคำประสมสระอู" ของ สพฐ. ป.1 วิชาภาษาไทย ท1.1, ท2.1, ท4.1
(อ่าน 2075)
27 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Bingo Fruits บิงโกผลไม้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Bingo Fruits บิงโกผลไม้
(อ่าน 4037)
25 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน โดเรม่อนตัวหนีบสะกดคำ ผสมสระและพยัญชนะในภาษาไทยให้ออกมาเป็นคำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน โดเรม่อนตัวหนีบสะกดคำ ผสมสระและพยัญชนะในภาษาไทยให้ออกมาเป็นคำ
(อ่าน 3974)
20 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง"การเขียนและอ่านสระอา" ของ สพฐ. ป.1 วิชาภาษาไทย ท 1.1, ท 2.1, ท 4.1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง"การเขียนและอ่านสระอา" ของ สพฐ. ป.1 วิชาภาษาไทย ท 1.1, ท 2.1, ท 4.1
(อ่าน 2432)
20 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง "พยัญชนะ" ของ สพฐ. เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 วิชาภาษาไทย ท 4.1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง "พยัญชนะ" ของ สพฐ. เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 วิชาภาษาไทย ท 4.1
(อ่าน 3337)
20 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สระลดรูป สระเปลี่ยนรูปในบอลลูนสีสันสดใส balloon puzzle
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำสระลดรูป สระเปลี่ยนรูปในบอลลูนสีสันสดใส balloon puzzle
(อ่าน 3208)
19 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือสอนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based Learning โดยอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือสอนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based Learning โดยอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา
(อ่าน 2238)
18 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำยืดหดได้รูปสัตว์สามารถเพิ่มเติมคำแก้ไขได้ animal zigzag
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำยืดหดได้รูปสัตว์สามารถเพิ่มเติมคำแก้ไขได้ animal zigzag
(อ่าน 6562)
17 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง "การเตรียมความพร้อมนักเรียน ป.1" ของ สพฐ.
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดและคลิปวิธีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง "การเตรียมความพร้อมนักเรียน ป.1" ของ สพฐ.
(อ่าน 2946)
8 พ.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานตัดภาพแล้วนำมาจับคู่กับคำตามมาตราตัวสะกด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานตัดภาพแล้วนำมาจับคู่กับคำตามมาตราตัวสะกด
(อ่าน 3190)
30 เม.ย. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดสนุกกับภาษาไทย อ่านเขียนพยัญชนะไทย 44 ตัว เรียนรู้สระ การผสมพยัญชนะและฝึกอ่านประโยคสั้นๆ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเสริมทักษะ ชุดสนุกกับภาษาไทย อ่านเขียนพยัญชนะไทย 44 ตัว เรียนรู้สระ การผสมพยัญชนะและฝึกอ่านประโยคสั้นๆ
(อ่าน 3771)
25 มี.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคำพื้นฐาน ป.1 เขียนคำให้ถูกต้องและฝึกอ่าน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคำพื้นฐาน ป.1 เขียนคำให้ถูกต้องและฝึกอ่าน
(อ่าน 4259)
25 มี.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานสระ อะ นำตัวอักษรตามภาพสัตว์ไปสะกดกับสระที่กำหนดให้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานสระ อะ นำตัวอักษรตามภาพสัตว์ไปสะกดกับสระที่กำหนดให้
(อ่าน 2940)
22 มี.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทอาขยานพร้อมพื้นหลังและลายสวยๆ ประกอบ 35 บทกลอน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บทอาขยานพร้อมพื้นหลังและลายสวยๆ ประกอบ 35 บทกลอน
(อ่าน 3459)
17 มี.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
(อ่าน 3967)
8 มี.ค. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำกลอนช่วยจำคำในภาษาไทย คำที่ใช้สระใอไม้ม้วน การใช้ไม้มลาย การใช้บัน การใช้บรร คำที่ใช้ ญ หญิงสะกด คำที่ใช้ ล ลิงสะกด คำที่ใช้ จ จานสะกด คำที่ใช้ ทร ออกเสียง ซ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำกลอนช่วยจำคำในภาษาไทย คำที่ใช้สระใอไม้ม้วน การใช้ไม้มลาย การใช้บัน การใช้บรร คำที่ใช้ ญ หญิงสะกด คำที่ใช้ ล ลิงสะกด คำที่ใช้ จ จานสะกด คำที่ใช้ ทร ออกเสียง ซ
(อ่าน 5559)
27 ก.พ. 2561 : ภาษาไทย
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวการสอนซ่อมเสริมการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 คำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป
(อ่าน 2628)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>