[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

2 ธ.ค. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์สุ่มตัวเลขภาษาอังกฤษ กดปุ่มเพื่อให้เข็มชี้ไปที่ตัวเลขแบบสุ่มแล้วให้นักเรียนบอกตัวเลขที่เข็มชี้ไป
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์สุ่มตัวเลขภาษาอังกฤษ กดปุ่มเพื่อให้เข็มชี้ไปที่ตัวเลขแบบสุ่มแล้วให้นักเรียนบอกตัวเลขที่เข็มชี้ไป
(อ่าน 594)
1 ธ.ค. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สัตว์ (animal) 15 คำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สัตว์ (animal) 15 คำ
(อ่าน 1038)
30 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องอาชีพ (Occupation) 30 คำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องอาชีพ (Occupation) 30 คำ
(อ่าน 952)
30 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกสะกดคำ เขียนตามรอยประคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ ประถม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกสะกดคำ เขียนตามรอยประคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ ประถม
(อ่าน 1005)
28 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและคำแปล สำหรับน้องๆ ประถม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและคำแปล สำหรับน้องๆ ประถม
(อ่าน 1150)
28 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน รูปสัตว์พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษและคำอ่านสำหรับติดไม้ไอติม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน รูปสัตว์พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษและคำอ่านสำหรับติดไม้ไอติม
(อ่าน 1099)
28 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ดอวยพรวันแม่ภาษาอังกฤษ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ดอวยพรวันแม่ภาษาอังกฤษ
(อ่าน 312)
28 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ เติมข้อมูลเวลาเข้านอนและตื่นนอนของนักเรียน เติมเข็มนาฬิกา
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ เติมข้อมูลเวลาเข้านอนและตื่นนอนของนักเรียน เติมเข็มนาฬิกา
(อ่าน 590)
27 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ หน่วย Keeping Healthy หัวข้อ I don’t feel well. 10 ข้อ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ หน่วย Keeping Healthy หัวข้อ I don’t feel well. 10 ข้อ
(อ่าน 489)
24 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพสัตว์ภาษาอังกฤษ 26 คำ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพสัตว์ภาษาอังกฤษ 26 คำ
(อ่าน 795)
19 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปกริยาช่วย V.to be, V. to do และ V. to have สำหรับประถม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปกริยาช่วย V.to be, V. to do และ V. to have สำหรับประถม
(อ่าน 800)
19 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปทบทวนการใช้กริยา 3 ช่องในประโยคระดับประถม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปทบทวนการใช้กริยา 3 ช่องในประโยคระดับประถม
(อ่าน 511)
18 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Mind Map English Grammar ระดับประถม-ม.ต้น
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Mind Map English Grammar ระดับประถม-ม.ต้น
(อ่าน 684)
18 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ PREPOSITION (คำบุพบท) ระดับประถมที่พบบ่อยๆ และใช้ตลอดๆ ทั้งในชีวิตจริงและสอบแข่งขัน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ PREPOSITION (คำบุพบท) ระดับประถมที่พบบ่อยๆ และใช้ตลอดๆ ทั้งในชีวิตจริงและสอบแข่งขัน
(อ่าน 536)
16 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ส่วนต่างๆ ของต้นไม้ภาษาอังกฤษ the body of plant
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ส่วนต่างๆ ของต้นไม้ภาษาอังกฤษ the body of plant
(อ่าน 798)
16 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่มีรูปการ์ตูนลายมินเนี่ยนสำหรับเด็กๆ Alphabet Minion Edition
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่มีรูปการ์ตูนลายมินเนี่ยนสำหรับเด็กๆ Alphabet Minion Edition
(อ่าน 562)
16 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง เลขลำดับภาษาอังกฤษ และการเขียนวันที่แบบ British English และ American English
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง เลขลำดับภาษาอังกฤษ และการเขียนวันที่แบบ British English และ American English
(อ่าน 445)
14 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์ภาษาอังกฤษ วันที่แสนสนุก ตัดแจกคนละ 1 เส้นเพื่อหากลุ่ม ถ้ามีจำนวนน้อยคน อาจจะทำเป็นกลุ่มช่วยกันได้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์ภาษาอังกฤษ วันที่แสนสนุก ตัดแจกคนละ 1 เส้นเพื่อหากลุ่ม ถ้ามีจำนวนน้อยคน อาจจะทำเป็นกลุ่มช่วยกันได้
(อ่าน 548)
10 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง Clothes ชุดสวมใส่ เสื้อผ้า และแบบฝึกอธิบายการสวมใส่เสื้อผ้าในแต่ละฤดูวิชาภาษาอังกฤษ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง Clothes ชุดสวมใส่ เสื้อผ้า และแบบฝึกอธิบายการสวมใส่เสื้อผ้าในแต่ละฤดูวิชาภาษาอังกฤษ
(อ่าน 1035)
10 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำเกี่ยวกับฤดูกาลภาษาอังกฤษ ตัดเป็นแผ่นเล็กๆให้นักเรียนแต่งประโยค
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำเกี่ยวกับฤดูกาลภาษาอังกฤษ ตัดเป็นแผ่นเล็กๆให้นักเรียนแต่งประโยค
(อ่าน 855)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>