[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

16 ก.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน What Where Who นำภาพที่กำหนดให้เติมลงในช่องให้ตรงกับคำถาม flip1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน What Where Who นำภาพที่กำหนดให้เติมลงในช่องให้ตรงกับคำถาม flip1
(อ่าน 3836)
15 ก.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานหัดอ่านประโยคภาษาอังกฤษจากคำที่กำหนดให้ flip book I have..., I can..., I am a...
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานหัดอ่านประโยคภาษาอังกฤษจากคำที่กำหนดให้ flip book I have..., I can..., I am a...
(อ่าน 3293)
28 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษเรื่อง ใบหน้าของฉัน face worksheet
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษเรื่อง ใบหน้าของฉัน face worksheet
(อ่าน 4615)
27 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกเต๋าคำศัพท์ใบหน้าภาษาอังกฤษ face cube
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกเต๋าคำศัพท์ใบหน้าภาษาอังกฤษ face cube
(อ่าน 6279)
25 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน กล่องรูปหัวใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษ english heart box
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน กล่องรูปหัวใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษ english heart box
(อ่าน 7541)
25 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน วงล้อคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามตัวอักษร eng wheel
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน วงล้อคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามตัวอักษร eng wheel
(อ่าน 7844)
25 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ คำศัพท์เลข 11-20
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ คำศัพท์เลข 11-20
(อ่าน 2725)
21 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพ Food & Drinks ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพ Food & Drinks ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
(อ่าน 5849)
19 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดเล่มเล็กบัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดเล่มเล็กบัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(อ่าน 4294)
16 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำความแตกต่างของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระหว่าง American Vs British
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำความแตกต่างของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระหว่าง American Vs British
(อ่าน 2292)
15 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษจำแนก plural แยกภาพ s หรือ es
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษจำแนก plural แยกภาพ s หรือ es
(อ่าน 4428)
12 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในห้องเรียน Classroom English
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในห้องเรียน Classroom English
(อ่าน 4834)
12 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำวันและเดือนภาษาอังกฤษมีรูปหัวสัตว์และกรอบรูปสวยๆ ประกอบ days and months
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำวันและเดือนภาษาอังกฤษมีรูปหัวสัตว์และกรอบรูปสวยๆ ประกอบ days and months
(อ่าน 20196)
7 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ดคำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ ฝึกเด็กให้จดจำคำศัพท์และทำหน้าสัตว์อีกครึ่งหนึ่ง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ดคำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ ฝึกเด็กให้จดจำคำศัพท์และทำหน้าสัตว์อีกครึ่งหนึ่ง
(อ่าน 3639)
3 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบภาษาอังกฤษ 20 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบภาษาอังกฤษ 20 ข้อ พร้อมเฉลย
(อ่าน 2321)
3 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแผนผังความคิดเติมเดือนในช่องฤดูกาล months in the seasons
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแผนผังความคิดเติมเดือนในช่องฤดูกาล months in the seasons
(อ่าน 2320)
3 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ CVC words (Consonant-Vowel-Consonant) จากภาพที่กำหนดให้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ CVC words (Consonant-Vowel-Consonant) จากภาพที่กำหนดให้
(อ่าน 3152)
3 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน จิ๊กซอว์คำประสมภาษาอังกฤษ compound words jigsaw
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน จิ๊กซอว์คำประสมภาษาอังกฤษ compound words jigsaw
(อ่าน 4451)
3 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง สี colors พร้อมคำแปล มีภาพดอกไม้สีต่างๆ พร้อมเด็กชายหญิงประกอบ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง สี colors พร้อมคำแปล มีภาพดอกไม้สีต่างๆ พร้อมเด็กชายหญิงประกอบ
(อ่าน 4559)
31 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน My Family Tree (ครอบครัวของฉัน) คำศัพท์เกี่ยวกับญาติพี่น้อง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน My Family Tree (ครอบครัวของฉัน) คำศัพท์เกี่ยวกับญาติพี่น้อง
(อ่าน 6197)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>