[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

19 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปทบทวนการใช้กริยา 3 ช่องในประโยคระดับประถม
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปทบทวนการใช้กริยา 3 ช่องในประโยคระดับประถม
(อ่าน 748)
18 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Mind Map English Grammar ระดับประถม-ม.ต้น
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Mind Map English Grammar ระดับประถม-ม.ต้น
(อ่าน 939)
18 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ PREPOSITION (คำบุพบท) ระดับประถมที่พบบ่อยๆ และใช้ตลอดๆ ทั้งในชีวิตจริงและสอบแข่งขัน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ PREPOSITION (คำบุพบท) ระดับประถมที่พบบ่อยๆ และใช้ตลอดๆ ทั้งในชีวิตจริงและสอบแข่งขัน
(อ่าน 705)
16 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ส่วนต่างๆ ของต้นไม้ภาษาอังกฤษ the body of plant
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ส่วนต่างๆ ของต้นไม้ภาษาอังกฤษ the body of plant
(อ่าน 1053)
16 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่มีรูปการ์ตูนลายมินเนี่ยนสำหรับเด็กๆ Alphabet Minion Edition
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่มีรูปการ์ตูนลายมินเนี่ยนสำหรับเด็กๆ Alphabet Minion Edition
(อ่าน 745)
16 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง เลขลำดับภาษาอังกฤษ และการเขียนวันที่แบบ British English และ American English
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง เลขลำดับภาษาอังกฤษ และการเขียนวันที่แบบ British English และ American English
(อ่าน 612)
14 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์ภาษาอังกฤษ วันที่แสนสนุก ตัดแจกคนละ 1 เส้นเพื่อหากลุ่ม ถ้ามีจำนวนน้อยคน อาจจะทำเป็นกลุ่มช่วยกันได้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์ภาษาอังกฤษ วันที่แสนสนุก ตัดแจกคนละ 1 เส้นเพื่อหากลุ่ม ถ้ามีจำนวนน้อยคน อาจจะทำเป็นกลุ่มช่วยกันได้
(อ่าน 720)
10 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง Clothes ชุดสวมใส่ เสื้อผ้า และแบบฝึกอธิบายการสวมใส่เสื้อผ้าในแต่ละฤดูวิชาภาษาอังกฤษ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง Clothes ชุดสวมใส่ เสื้อผ้า และแบบฝึกอธิบายการสวมใส่เสื้อผ้าในแต่ละฤดูวิชาภาษาอังกฤษ
(อ่าน 1288)
10 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำเกี่ยวกับฤดูกาลภาษาอังกฤษ ตัดเป็นแผ่นเล็กๆให้นักเรียนแต่งประโยค
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำเกี่ยวกับฤดูกาลภาษาอังกฤษ ตัดเป็นแผ่นเล็กๆให้นักเรียนแต่งประโยค
(อ่าน 1062)
9 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมสำหรับเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ Keeping healthy : should /shouldn't
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมสำหรับเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ Keeping healthy : should /shouldn't
(อ่าน 685)
9 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน 12 เดือนภาษาอังกฤษมีการ์ตูนตัวตลกยืนถือป้ายเดือน
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน 12 เดือนภาษาอังกฤษมีการ์ตูนตัวตลกยืนถือป้ายเดือน
(อ่าน 1313)
1 พ.ย. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำตรงกันข้ามภาษาอังกฤษ 16 คู่
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำตรงกันข้ามภาษาอังกฤษ 16 คู่
(อ่าน 1294)
31 ต.ค. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องครัว (Kitchen Vocabulary)
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องครัว (Kitchen Vocabulary)
(อ่าน 1028)
30 ต.ค. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกลากเส้น A-Z ตัวพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็กมีรูปภาพน่ารักๆ ประกอบ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกลากเส้น A-Z ตัวพิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็กมีรูปภาพน่ารักๆ ประกอบ
(อ่าน 1040)
30 ต.ค. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ป.4 เล่มที่ 1 เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A-Z
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ป.4 เล่มที่ 1 เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A-Z
(อ่าน 724)
25 ต.ค. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ความแตกต่างระหว่างคำว่า Look, See, Watch พร้อมตัวอย่างประโยค
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ความแตกต่างระหว่างคำว่า Look, See, Watch พร้อมตัวอย่างประโยค
(อ่าน 544)
24 ต.ค. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการออกเสียง Phonics A-Z จำนวน 2 หน้า พร้อมตัวการ์ตูนน่ารักๆ สำหรับระบายสี
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกการออกเสียง Phonics A-Z จำนวน 2 หน้า พร้อมตัวการ์ตูนน่ารักๆ สำหรับระบายสี
(อ่าน 1341)
21 ต.ค. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดสัตว์ 63 คำ พร้อมคลิปประกอบการเรียนสำหรับน้องๆ นักเรียนฝึกจำคำศัพท์
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดสัตว์ 63 คำ พร้อมคลิปประกอบการเรียนสำหรับน้องๆ นักเรียนฝึกจำคำศัพท์
(อ่าน 974)
17 ต.ค. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ 11 หน้า
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ 11 หน้า
(อ่าน 1149)
17 ต.ค. 2560 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ 20 แผ่น
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ 20 แผ่น
(อ่าน 1671)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>