[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

9 ส.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน กล้องถ่ายรูปฝึกอ่านพยัญชนะภาษาอังกฤษ Camera Alphabet Reading
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน กล้องถ่ายรูปฝึกอ่านพยัญชนะภาษาอังกฤษ Camera Alphabet Reading
(อ่าน 3567)
26 ก.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน Flash Card ABC น่ารักๆ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน Flash Card ABC น่ารักๆ
(อ่าน 4432)
22 ก.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษภาพประกอบรูปยีราฟ giraffe words
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษภาพประกอบรูปยีราฟ giraffe words
(อ่าน 3800)
20 ก.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ออกเสียงใกล้เคียงกัน word families flowers
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำที่ออกเสียงใกล้เคียงกัน word families flowers
(อ่าน 6403)
17 ก.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ผัก vegetable
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ผัก vegetable
(อ่าน 4766)
16 ก.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน What Where Who นำภาพที่กำหนดให้เติมลงในช่องให้ตรงกับคำถาม flip1
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน What Where Who นำภาพที่กำหนดให้เติมลงในช่องให้ตรงกับคำถาม flip1
(อ่าน 3450)
15 ก.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานหัดอ่านประโยคภาษาอังกฤษจากคำที่กำหนดให้ flip book I have..., I can..., I am a...
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานหัดอ่านประโยคภาษาอังกฤษจากคำที่กำหนดให้ flip book I have..., I can..., I am a...
(อ่าน 2969)
28 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษเรื่อง ใบหน้าของฉัน face worksheet
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษเรื่อง ใบหน้าของฉัน face worksheet
(อ่าน 4308)
27 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกเต๋าคำศัพท์ใบหน้าภาษาอังกฤษ face cube
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ลูกเต๋าคำศัพท์ใบหน้าภาษาอังกฤษ face cube
(อ่าน 5074)
25 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน กล่องรูปหัวใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษ english heart box
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน กล่องรูปหัวใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษ english heart box
(อ่าน 5905)
25 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน วงล้อคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามตัวอักษร eng wheel
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน วงล้อคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามตัวอักษร eng wheel
(อ่าน 5745)
25 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ คำศัพท์เลข 11-20
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ คำศัพท์เลข 11-20
(อ่าน 2384)
21 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพ Food & Drinks ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพ Food & Drinks ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
(อ่าน 4915)
19 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดเล่มเล็กบัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดเล่มเล็กบัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(อ่าน 3379)
16 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำความแตกต่างของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระหว่าง American Vs British
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำความแตกต่างของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระหว่าง American Vs British
(อ่าน 2042)
15 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษจำแนก plural แยกภาพ s หรือ es
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษจำแนก plural แยกภาพ s หรือ es
(อ่าน 3480)
12 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในห้องเรียน Classroom English
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในห้องเรียน Classroom English
(อ่าน 3981)
12 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำวันและเดือนภาษาอังกฤษมีรูปหัวสัตว์และกรอบรูปสวยๆ ประกอบ days and months
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำวันและเดือนภาษาอังกฤษมีรูปหัวสัตว์และกรอบรูปสวยๆ ประกอบ days and months
(อ่าน 9822)
7 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ดคำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ ฝึกเด็กให้จดจำคำศัพท์และทำหน้าสัตว์อีกครึ่งหนึ่ง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ดคำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ ฝึกเด็กให้จดจำคำศัพท์และทำหน้าสัตว์อีกครึ่งหนึ่ง
(อ่าน 3199)
3 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบภาษาอังกฤษ 20 ข้อ พร้อมเฉลย
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบภาษาอังกฤษ 20 ข้อ พร้อมเฉลย
(อ่าน 2034)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>