[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

3 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ CVC words (Consonant-Vowel-Consonant) จากภาพที่กำหนดให้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ CVC words (Consonant-Vowel-Consonant) จากภาพที่กำหนดให้
(อ่าน 1655)
3 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน จิ๊กซอว์คำประสมภาษาอังกฤษ compound words jigsaw
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน จิ๊กซอว์คำประสมภาษาอังกฤษ compound words jigsaw
(อ่าน 2109)
3 มิ.ย. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง สี colors พร้อมคำแปล มีภาพดอกไม้สีต่างๆ พร้อมเด็กชายหญิงประกอบ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง สี colors พร้อมคำแปล มีภาพดอกไม้สีต่างๆ พร้อมเด็กชายหญิงประกอบ
(อ่าน 2154)
31 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน My Family Tree (ครอบครัวของฉัน) คำศัพท์เกี่ยวกับญาติพี่น้อง
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน My Family Tree (ครอบครัวของฉัน) คำศัพท์เกี่ยวกับญาติพี่น้อง
(อ่าน 3455)
27 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน งานนำเสนอเรื่อง หลักการเติม -ing และประโยคในสถานการณ์ In the kitchen, In the bedroom, In the living room
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน งานนำเสนอเรื่อง หลักการเติม -ing และประโยคในสถานการณ์ In the kitchen, In the bedroom, In the living room
(อ่าน 1172)
27 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานระบายสีที่กำหนดจากผลการบวกเลข color by sum
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานระบายสีที่กำหนดจากผลการบวกเลข color by sum
(อ่าน 2975)
26 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเสื้อผ้า ตัดภาพแล้วนำไปแปะให้ตรงกับคำศัพท์ให้สามารถเปิดปิดเพื่อดูคำศัพท์ใต้ภาพ
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเสื้อผ้า ตัดภาพแล้วนำไปแปะให้ตรงกับคำศัพท์ให้สามารถเปิดปิดเพื่อดูคำศัพท์ใต้ภาพ
(อ่าน 1481)
25 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน เติมสระภาษาอังกฤษในช่องว่างให้ถูกต้อง ตัดสระแล้วนำมาเติมในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน เติมสระภาษาอังกฤษในช่องว่างให้ถูกต้อง ตัดสระแล้วนำมาเติมในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้
(อ่าน 1292)
25 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทสนทนาและคำศัพท์เรื่อง My Friends
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บทสนทนาและคำศัพท์เรื่อง My Friends
(อ่าน 986)
23 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษจำแนกประเภทของสัตว์แต่ละชนิด classifying animals
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษจำแนกประเภทของสัตว์แต่ละชนิด classifying animals
(อ่าน 1215)
21 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบพับตั้งโต๊ะ card swing
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบพับตั้งโต๊ะ card swing
(อ่าน 1828)
21 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษพับให้เป็นรูปลูกกวาด vocabulary candy
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษพับให้เป็นรูปลูกกวาด vocabulary candy
(อ่าน 1395)
20 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัดบัตรให้เปิดปิดได้แล้วตัดแปะคำศัพท์ของตัวอักษรให้ตรงกับช่องที่กำหนด
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัดบัตรให้เปิดปิดได้แล้วตัดแปะคำศัพท์ของตัวอักษรให้ตรงกับช่องที่กำหนด
(อ่าน 1398)
20 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเขียนประโยคจากคำศัพท์ในภาพลูกบอลที่กำหนดให้ ball sentences
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเขียนประโยคจากคำศัพท์ในภาพลูกบอลที่กำหนดให้ ball sentences
(อ่าน 1027)
19 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรอักษร A-Z มีรูปการ์ตูนน่ารักๆ ประกอบในตัวอักษรแต่ละตัว A-Z spring
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรอักษร A-Z มีรูปการ์ตูนน่ารักๆ ประกอบในตัวอักษรแต่ละตัว A-Z spring
(อ่าน 2890)
19 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพน่ารักๆ 12 ภาพ animal vocabulary
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพน่ารักๆ 12 ภาพ animal vocabulary
(อ่าน 1500)
18 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์ปริศนา animal riddles
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์ปริศนา animal riddles
(อ่าน 1511)
14 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษพร้อมรูปในกรอบฟิล์มถ่ายภาพ animal strip
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษพร้อมรูปในกรอบฟิล์มถ่ายภาพ animal strip
(อ่าน 1290)
14 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเติมคำศัพท์ลงในภาพสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม Animals farm
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานเติมคำศัพท์ลงในภาพสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม Animals farm
(อ่าน 2133)
14 พ.ค. 2561 : ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน alphabet crowns หมวกพระราชาคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามตัวอักษร A-Z
แจกฟรีสื่อการเรียนการสอน alphabet crowns หมวกพระราชาคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามตัวอักษร A-Z
(อ่าน 1328)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>