[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษ คำศัพท์เลข 11-20

25 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 7534)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพ Food & Drinks ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

21 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 17350)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดเล่มเล็กบัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

19 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 18632)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำความแตกต่างของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระหว่าง American Vs British

16 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 4408)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษจำแนก plural แยกภาพ s หรือ es

15 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 7790)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในห้องเรียน Classroom English

12 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 12791)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำวันและเดือนภาษาอังกฤษมีรูปหัวสัตว์และกรอบรูปสวยๆ ประกอบ days and months

12 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 83564)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ดคำศัพท์สัตว์ภาษาอังกฤษ ฝึกเด็กให้จดจำคำศัพท์และทำหน้าสัตว์อีกครึ่งหนึ่ง

7 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 5943)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบภาษาอังกฤษ 20 ข้อ พร้อมเฉลย

3 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 5359)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานแผนผังความคิดเติมเดือนในช่องฤดูกาล months in the seasons

3 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 4693)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ CVC words (Consonant-Vowel-Consonant) จากภาพที่กำหนดให้

3 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 5677)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน จิ๊กซอว์คำประสมภาษาอังกฤษ compound words jigsaw

3 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 13720)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง สี colors พร้อมคำแปล มีภาพดอกไม้สีต่างๆ พร้อมเด็กชายหญิงประกอบ

3 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 13307)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน My Family Tree (ครอบครัวของฉัน) คำศัพท์เกี่ยวกับญาติพี่น้อง

31 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 20163)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน งานนำเสนอเรื่อง หลักการเติม -ing และประโยคในสถานการณ์ In the kitchen, In the bedroom, In the living room

27 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 3874)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานระบายสีที่กำหนดจากผลการบวกเลข color by sum

27 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 28584)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเสื้อผ้า ตัดภาพแล้วนำไปแปะให้ตรงกับคำศัพท์ให้สามารถเปิดปิดเพื่อดูคำศัพท์ใต้ภาพ

26 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 7633)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เติมสระภาษาอังกฤษในช่องว่างให้ถูกต้อง ตัดสระแล้วนำมาเติมในช่องว่างให้ตรงกับภาพที่กำหนดให้

25 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 4531)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทสนทนาและคำศัพท์เรื่อง My Friends

25 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 4174)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานภาษาอังกฤษจำแนกประเภทของสัตว์แต่ละชนิด classifying animals

23 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ (อ่าน 3861)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>