[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อตกลงของเรา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

31 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 9834)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ระบบอวัยวะ

15 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 16703)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

30 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 8005)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง โครงสร้างของพืช, หน้าที่ของใบ, การเปลี่ยนแปลงของไข่, รากและลำต้นของพืช ถั่วเขียวเต้นระบำ, พืชสร้างอาหารได้หรือไม่ อิงตามหนังสือ สสวท.

28 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 43657)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ปากใบ ตัวอย่างภาพปากใบ

5 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4981)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง โครงสร้างของพืช, หน้าที่ของใบ, การเปลี่ยนแปลงของไข่, รากและลำต้นของพืช อิงตามหนังสือ สสวท.

5 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 18316)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4 สสวท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

16 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 12932)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1 สสวท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

16 พ.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 19659)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์

12 ก.พ. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 10734)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ เรื่องร่างกายของเรา วิชาวิทยาศาสตร์

13 ม.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 12376)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง แร่ วิชาวิทยาศาสตร์

27 ธ.ค. 2560 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 7587)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.1 แนวข้อสอบของ "Pretest สวนกุหลาบ ปี 60" 30 ข้อ พร้อมเฉลย

14 ธ.ค. 2560 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 47802)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง หิน (Rocks)

11 ธ.ค. 2560 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 11054)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์

5 ธ.ค. 2560 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 12807)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง เสียงกับการได้ยิน วิชาวิทยาศาสตร์

28 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 7894)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม วิชาวิทยาศาสตร์

25 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 9877)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ดิน (Soil) วิชาวิทยาศาสตร์

22 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 13189)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เตรียมสอบ O-NET สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

19 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 13610)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เมฆ ประเภทและชนิดของเมฆ วิชาวิทยาศาสตร์

19 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 11014)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เรื่อง เสียงและการได้ยิน ม.3 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

19 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4097)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>