[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ส่วนประกอบของโลกทรงกลมสามมิติ

28 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 6454)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ที่คาดหัวเรื่อง ระบบสุริยะ

27 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 5970)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชนิดตัวกลางของแสงแบบรังผึ้ง ป.4

27 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 9767)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในสารอาหาร หน่วยย่อยของสารอาหาร วิทย์ ป.6 สอบเข้า ม.1

25 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 3215)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ตอน แรงโน้มถ่วงของโลก

22 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4933)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้สรุปวิทยาศาสตร์ ป.4 โลกและอวกาศ

16 ก.พ. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4758)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชีทสรุปวิทยาศาสตร์ ม.ต้น เตรียมสอบ O-NET เตรียมสอบเข้า ม.4

22 ม.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 6839)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ แบบอัตนัย เติมคำตอบ ติว ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 จำนวน 40 ข้อ พร้อมเฉลย

30 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 13421)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบสรุปวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 2 (เขียนตอบ)

11 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 3739)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถม 200 ข้อ พร้อมเฉลย

10 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4148)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานการจำแนกสารที่มีสมบัติเป็น กรด-เบส

4 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 7760)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โดมิโน่จำแนกแหล่งกำเนิดแสง ปริ้นเคลือบเล่นสนุกได้ความรู้

27 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 7344)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ เรื่อง ประเภทและชนิดของหิน หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร

12 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 7984)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบอัตนัย เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ป.6 พร้อมเฉลย

3 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 4061)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบอัตนัย เรื่อง ร่างกายของเรา ระดับชั้น ป.6 พร้อมเฉลย

3 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 7495)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.1-ม.3

30 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 3741)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปวิทยาศาสตร์ ป.6 จากหนังสือเรียนวิทย์ สสวท.

7 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 16303)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกิจกรรมการจำแนกกลุ่มสิ่งมีชีวิต ป.4

4 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 11287)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบพร้อมเฉลย วิทยาศาสตร์ (สสวท.) รวมปี 2555-2560 ของระดับชั้น ป.3

20 ส.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 3076)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แฟลชการ์ดคีย์เวิร์ดดาราศาสตร์ ป.6

7 ส.ค. 2561 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 8010)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>