[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ประวัตินักวิทยาศาสตร์โลก

17 ส.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 3098)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง อวัยวะและหน้าที่ของอวัยวะ ให้พิจารณาว่าเป็นอวัยวะของคนหรืออวัยวะของสัตว์

13 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 7687)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่อง เกณฑ์ในการจำแนกสิ่งมีชีวิต

2 ก.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 14200)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบอวัยวะภายในร่างกาย พร้อมเฉลย

22 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 17179)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปเนื้อหาเตรียมสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร

12 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 5489)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างไฟล์กิจกรรม PLC เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-Net วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

9 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 7374)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้นำเสนอเรื่อง ระบบย่อยอาหาร Digestive System

8 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 5836)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้นำเสนอเรื่อง การลำเลียงสารผ่านเซลล์ Cell Transportation ระดับ ม.ปลาย

8 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 2283)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง ระบบสุริยะ ลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

5 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 19457)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 เรื่อง ตัวกลางของแสง ประเภทของแหล่งกำเนิดแสง

5 มิ.ย. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 19551)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง ตัวเรา อวัยวะภายนอกร่างกาย

31 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 33172)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สรุปมาตราฐานและตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ ป.1-6 มีช่องให้ติ๊กเครื่องหมายถูกทั้งภาคเรียนที่ 1-2

30 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 2477)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป้ายความรู้เรื่องระบบสุริยะ

28 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 9392)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.6 ตรงตามตัวชี้วัด จำนวน 29 ใบงาน

21 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 8243)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ตรงตามตัวชี้วัด จำนวน 19 ใบงาน

21 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 14768)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.4 ตรงตามตัวชี้วัด จำนวน 18 ใบงาน

19 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 5138)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.3 ตรงตามตัวชี้วัด จำนวน 22 ใบงาน

13 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 20086)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.2 ตรงตามตัวชี้วัด จำนวน 15 ใบงาน

12 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 20432)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.1 ตรงตามตัวชี้วัด จำนวน 16 ใบงาน

12 พ.ค. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 5983)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ รูปภาพ คำถามคำตอบเกี่ยวกับระบบสุริยะ

12 เม.ย. 2562 : หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 6204)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>