[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


สื่อการเรียนการสอน


ภาษาอังกฤษ
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง สัตว์ Animal


พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง สัตว์ Animal
ขอขอบคุณเพจ สื่อและใบงาน BBL #โรงเรียนบ้านขุนลาว (แม่นางบึ่ง)
ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง สัตว์ Animal  ไฟล์ PDF


เข้าชม : 2948
ภาษาอังกฤษ 10 อันดับล่าสุด      ฟรีสื่อการเรียนการสอน บิงโกภาษาอังกฤษ หมวดอาชีพ Bingo Occupations 26 มี.ค. 2562


      ฟรีสื่อการเรียนการสอน คำศัพท์กริยา 3 ช่องพร้อมภาพการ์ตูนประกอบ 16 มี.ค. 2562


      ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน Preposition of place การใช้คำบุพบท under, in,on,behind, beside and in front of 6 มี.ค. 2562


      ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน Read and Find ฝึกอ่านคำศัพท์สระเสียงสั้นและสระเสียงยาวพร้อมจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ 24 ก.พ. 2562


      ฟรีสื่อการเรียนการสอน Domino ต่อคำและประโยคภาษาอังกฤษ 7 เรื่อง 24 ก.พ. 2562


      ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำใช้สอนการเรียนรู้เรื่อง Prepositions of a place (on / in / under / next to / in front of / behind / between) 23 ก.พ. 2562


      ฟรีสื่อการเรียนการสอน Opposite Word คำตรงกันข้าม พร้อมให้เด็กระบายสีสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง 23 ก.พ. 2562


      ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 พร้อมเฉลย หนังสือภาษาอังกฤษ Smile 12 ก.พ. 2562


      ฟรีสื่อการเรียนการสอน Parts of the body ใบงานคำศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนต่างๆ ของร่างกาย จับคู่บัตรคำ 11 ก.พ. 2562


      ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำกริยาภาษาอังกฤษ 88 คำที่ใช้บ่อย 11 ก.พ. 2562

แสดงความคิดเห็น


ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ