[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือเรื่อง "ท่องโลกสมอง" ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

25 มี.ค. 2561 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 2676)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือแนวทางการออกเอกสาร ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3 และข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

22 มี.ค. 2561 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 1878)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report) ระดับการศึกษาขั้นปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย 11 มาตรฐานและระดับขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐาน

4 มี.ค. 2561 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 3285)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน นิทานอีสปสอนใจ 20 เรื่อง

24 ก.พ. 2561 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 8633)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตารางซูโดกุ 4x4 สำหรับนักเรียนน้องๆ ฝึกฝนขั้นเบื้องต้น

30 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 5440)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้วันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day)

14 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 16711)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน เกมส์หาจุดต่างจับผิดภาพรูปการ์ตูนภาพลายเส้นน่ารักๆ 30 ภาพ

22 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 16344)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ดวันแม่ วาดภาพระบายสี คัดลายมือ และการเขียนเรียงความ ใช้ในกิจกรรมวันแม่

21 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 50363)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผงหัวสัตว์บัตรคำสำหรับเขียนคำศัพท์แล้วติดไม้หรือหลอดให้นักเรียนอ่าน

11 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 5884)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน โปรแกรมคำนวณน้ำหนัก ส่วนสูง

8 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 3171)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ป๊อบอัพวันแม่

29 ก.ย. 2560 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 5290)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดบันทึกการทำความดี ปกในหลวง ร.9 และพระบรมราโชวาท

30 ส.ค. 2560 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 3840)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน สมุดบันทึกการออมเงิน รายรับ-จ่าย ธนาคารความพอเพียง

28 ส.ค. 2560 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 9370)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ดวันแม่แบบพับ ปกตัดเป็นรูปหัวใจ

9 ส.ค. 2560 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 18930)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรคำรูปหัวสัตว์ สำหรับเขียนคำศัพท์ คำพื้นฐาน

4 ส.ค. 2560 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 8885)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วันดินโลก (World Soil Day)

2 ส.ค. 2560 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 10952)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การ์ดวันแม่ ป๊อปอัพวันแม่

29 ก.ค. 2560 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 53477)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างโปรแกรมแบบฟอร์มยืมเงิน OBEC Training

22 ก.ค. 2560 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 1495)

ฟรีสื่อใบความรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องกฎของลูกเสือ 10 ข้อ

28 มิ.ย. 2560 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 6927)

ฟรีสื่อใบความรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องยุวกาชาด

22 มิ.ย. 2560 : หมวดหมู่ ความรู้ทั่วไป (อ่าน 11151)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>