[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง แผนผัง จำนวน 10 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2327)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ จำนวน 19 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2725)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน จำนวน 6 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4414)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ทศนิยม จำนวน 53 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9531)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบ จำนวน 18 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2641)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา จำนวน 7 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3646)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าประมาณจำนวนนับ จำนวน 10 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2924)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนนับ จำนวน 14 ข้อ

11 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2640)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลักที่ไม่มีการทด วิชาคณิตศาสตร์

10 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 8672)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ใบกิจกรรมที่ 7.5 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ จำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ

9 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4661)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักสิบไปหลักร้อย

9 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 1839)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ จำนวนที่มีสามหลักที่มีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบ จากหลักสิบไปหลักร้อย

9 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2510)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไม้หนีบหาผลบวก ผลลบ

9 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 16527)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบกิจกรรมกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 เรื่องการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 100,200,300,...,900

4 พ.ย. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7727)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ธนบัตรและเหรียญของไทย

28 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 19894)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ฝึกนับจำนวนรูปทรงเรขาคณิต

22 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 8600)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ไฟล์งานรูปเรขาคณิต

10 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 12602)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบรูปจำนวน มีตัวการ์ตูนเด็กชายเด็กหญิงน่ารักๆ ใส่หมวกนั่งบนรถไฟ

10 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7513)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 มี 350 ข้อ 40 หน้า พร้อมเฉลย

8 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 20090)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5-6 พร้อมเฉลย

4 ต.ค. 2560 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 12967)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>