[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บัตรภาพประกอบการสอนคณิตศาสตร์ จำนวนนับ 0-9

14 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5332)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แผ่นพับโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 31949)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ที่มีการทด รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

22 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4027)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 6 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

22 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2253)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บทคัดย่อ คณิตศาสตร์สำหรับครูไทย

20 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2570)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 5 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

20 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2135)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 4 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

16 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2226)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 3 กับจำนวนนับไม่เกิน 12

15 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4502)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 5 เรื่อง การหารจำนวนนับ

13 ก.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7109)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานกระดาษพับฝึกการคูณและหารจากตัวเลขที่กำหนดให้ พื้นหลังรูปบ้าน fact family

30 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 23678)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 4 เรื่อง การคูณจำนวนนับ

28 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9005)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 2 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

28 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9219)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 3 เรื่อง การบวกจำนวนนับสามจำนวน

26 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4420)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนนับสองจำนวน

26 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4538)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว คณิตคิดเร็ว ป.6 ชุดที่ 1 เรื่อง การบวกจำนวนนับสองจำนวน

24 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7281)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกคณิตศาสตร์ จำนวน 0-5 ฝึกเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ

20 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 10805)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 1 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

19 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2603)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 0 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

19 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2228)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คณิตคิดเร็วชุดละ 20 ข้อ สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ชุดที่ 51-70

18 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4413)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง สมการ สมการที่เป็นเท็จ คำตอบของสมการ ตัวแปร สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว

10 มิ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7085)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>