[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ฟรีสื่อการเรียนการสอน


ล่าสุด

  

ฟรีสื่อการเรียนการสอน รวมสูตรคณิตศาสตร์ ฉบับพกติดตัว ประถมปลาย-มัธยมต้น ปรับปรุงเพิ่มเติม สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

5 ม.ค. 2562 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7426)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดการบวกแนวตั้งสำหรับชั้น ป.1

27 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 14681)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คิดเลขเร็ว ป.1 ชุดที่ 21-30

20 ธ.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7109)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน บวกเลขแล้วจับคู่โคนกับ Ice cream ให้ถูกต้อง Ice Cream Math

24 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 10686)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ให้เด็กๆ ฝึกทักษะการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก

22 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 12522)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานหาค่าประมาณทศนิยมสองตำแหน่ง พร้อมเฉลย

22 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3689)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน หนังสือการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ

20 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3004)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง วงกลม จาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร

20 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2792)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเวทคณิตทักษะการบวก ชั้น ม.1-3 มี 60 ชุด 1800 ข้อ

10 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 3151)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเวทคณิตทักษะการบวก ชั้น ป.4-6 มี 51 ชุด 1600 ข้อ

7 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4370)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดเวทคณิตทักษะการบวก ชั้น ป.1-3 มี 51 ชุด 1600 ข้อ

6 พ.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4025)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้ เรื่อง ชนิดของมุม มุมกลับ มุมตรง มุมป้าน มุมแหลม มุมฉาก

8 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 9109)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบความรู้เรื่อง ค่าสัมบูรณ์ ความหมายค่าสัมบูรณ์และตัวอย่างเรื่องค่าสัมบูรณ์

8 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2335)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน คู่มือครูรายวิชาพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 เล่ม 1 สสวท

4 ต.ค. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 7568)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ที่มีการทด รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

30 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 4107)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 9 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

30 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2413)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 8 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

30 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 1891)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงานฝึกคูณเลข ด้วยเลข 7 กับจำนวนนับไม่เกิน 15

30 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 2087)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน ใบงาน แนวข้อสอบ แบบฝึกหัด คู่มือเวทคณิตระดับประถมและมัธยม

25 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 37278)

ฟรีสื่อการเรียนการสอน แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบ

23 ก.ย. 2561 : หมวดหมู่ คณิตศาสตร์ (อ่าน 5573)


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>